Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς πνευματικῶς Προϊστάμενος τῆς Αὐστραλιανῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης, τῇ ἀδεία τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης καὶ Τοποτηρητοῦ Αὐστραλίας κ. Ἀμβροσίου, ἐπεσκέφθη τὴν Aὐστραλία ἀπὸ τὴν Τρίτη, 10/23 Ὀκτωβρίου 2018, ἕως τὴν Παρασκευή, 3/16 Νοεμβρίου 2018. Ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε κατὰ τὶς τρεῖς Κυριακὲς τῆς ἐν Μελβούρνῃ διαμονῆς του στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἀγγλοφώνου Ἱεραποστολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης.

Κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὄψιμοι νεοημερολογῖται ζηλωταί, ἐξεφώνησαν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ἀναθέματα κατὰ τοῦ νῦν Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου, κατὰ τοῦ Λουθήρου, τοῦ Καλβίνου, τῶν Μωαμεθανῶν, τῶν Ἑβραίων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

 

   «Σέ μεταρρύθμιση τοῦ λειτουργικοῦ ἡμερολογίου τό ὁποῖο θά ἐφαρμοστεῖ ἀπό τό 2012, θά προχωρήσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο) μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐσθονίας κ. Στέφανο. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἀπό ἐκείνη τή χρονική στιγμή καί μετά, ἐκτός ἀπό κάποιες ἑξαιρέσεις γιά λόγους ποιμαντικῆς οἰκονομίας, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στό σχετικό ἀνακοινωθέν, "οἱ μή κινητές ἑορτές θά ἑορτάζονται σύμφωνα μέ τό Γρηγοριανό ἡμερολόγιο καί οἱ κινητές ἑορτές (οἱ περίοδοι τοῦ Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου) σύμφωνα μέ τό Ἰουλιανό ἡμερολόγιο"

      Σύναξιν «τῶν Προκαθημένων τῶν πρεσβυγενῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί τῆς παλαιφάτου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Κύπρου» συνεκάλεσεν ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀρχάς Σεπτεμβρίου (ν.ἡ.) εἰς τό Φανάριον μέ σκοπόν τόν συντονισμόν τῆς δράσεώς των ἐν ὄψει τῆς Α’ Οἰκουμενιστικῆς Συνόδου, τὴν ὁποίαν σχεδιάζουν νά συγκαλέσουν συντόμως. Ἐκεῖ, ἀσφαλῶς θὰ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τήν σύγκρουσιν μέ τό Πατριαρχεῖον Μόσχας διά τά πρωτεῖα, ἀλλά καί νὰ θεμελιώσουν διά δῆθεν συνοδικῆς ἀποφάσεως οἰκουμενικοῦ (μᾶλλον οἰκουμενιστικοῦ) κύρους τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦτο διαφαίνεται καί ἀπό τό ἀκόλουθον ἀπόσπασμα τοῦ μηνύματος τό ὁποῖον ἀπηύθυναν πρός τό πλήρωμα τῶν πιστῶν τῶν ἐκκλησιῶν των:

Πρόσφατες αναρτήσεις