Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

2015

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 1ης / 14ης - 2ας / 15ης Σεπτεμβρίου 2015

Τὸ διήμερον τῆς Δευτέρας, 1ης /14ης καὶ Τρίτης 2ας / 15ης τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πρωθιεραρχικόν Μνημόσυνον

Τὴν 6ην Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸ ἐν Χώναις θαῦμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἡ ἡμέρα αὐτὴ συνδέεται μὲ τὴν ὁσιακὴ κοίμηση δύο Πρωθιεραρχῶν τῆς Μαρτυρικῆς μας Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοι ἐκοιμήθησαν διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ἐπικήδειος στὸν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα ἐπιμελητοῦ ΜΕ συντριβή, ἀλλὰ καὶ παλμὸ Χριστιανικῆς Ἐλπίδος, τὸ ἀπορφανισθὲν ἡρωϊκὸ καὶ μαρτυρικὸ Ποίμνιο τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας προέπεμψε τὸν ἀκατάβλητο Ὁμολογητὴ καὶ Ἡγέτη του Ἅ... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ἱστορικὴ Ἀνασκόπησις τοῦ Ἑορτολογικοῦ Ζητήματος

ΜΕΤΑΞΥ τῶν ἀναριθμήτων κειμένων, τὰ ὁποῖα συνέταξε ὁ μακαριστὸς Ἡγέτης καὶ Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης (+7.9.1955), τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων ἀσχο... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Συνοδικόν μνημόσυνον καὶ Συνοδικὸς Ἑσπερινός

Ἀριθμός Πρωτ. 2213 ΑΘΗΝΑΙ 30-8/12-9-2015 ΠρὸςΤοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματατῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ἀγαπητὰ τέκνα Ἐν... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΥΤΟΥΦΙ

Ἡ τελευταία του ἐπίσκεψις ΜΕΤΑ τὴν μακαρία Κοίμησι τοῦ ἀοιδίμου Πρωθιεράρχου μας Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (7/20.9.1955), δημοσιεύθηκε στὴν «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (ἀριθ. 218/3.10.1955, σ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Φανουρίου

Ἑωρτάσθηκε μὲ ἐκκλησιαστικὴ τάξι καὶ ἐπισημότητα ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς στοὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας τοὺς ἀφιερωμένους στὸ ὄνομά του. Στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στὴν Γλυ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐπίσκεψις στὴν Ζάκυνθο

ΤΗΝ Τρίτη, 26.8/8.9.2015, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης, στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τῶν... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Το 2ο τεῦχος τοῦ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Δεῖτε τὸ 2ο τεῦχος τοῦ Ἱστορικοῦ περιδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, τὸ ὁποῖον ἐπιμελεῖται ἡ συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ τεῦχος αὐτὸ,  ὅπως καὶ τὸ προηγούμε... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Παρίσι

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ἀφοῦ τέλεσε στὸ Λονδῖνο τὴν Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μετέβη στὴν Γαλλία καὶ τὴν Κυριακή, 17/30.8.2015, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁ... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Κοιμήσεως τοῦ 1926

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ καὶ ἐπινοητικότητα τῶν Προπατόρων μας στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία ἦταν ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἐντυπωσιακή. Ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Χίο

Μορφὴν πανηγύρεως ἔλαβε στὴν Ἱερὰ Σκήτη τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἱεροδιακόνου Ἀθανασίου, σήμερα Τρίτη 12/25 Αὐγούστου 2015, ἡμέρα μνήμης τῶν ἁ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πνευματικὸς Συνεορτασμὸς

ΣΤΑ μέσα τοῦ Ἰουλίου τρ.ἔ., στὸ Πνευματικὸ καὶ Μορφωτικὸ Κέντρο τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς «Mountain View» στὴν Πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης στὴν Ἀμερική, ἕδρα τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιε... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία Διακόνου στὴν Χίο

Σήμερα Δευτέρα 11/24 Αὐγούστου 2015, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὔπλου τοῦ Διακόνου, στὴν Ἱερὰ Σκήτη τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Χίου, ἔλαβε χώρα ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ὁσιωτάτου Μοναχοῦ Ἀθανασίου Ἀγια... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Τριανταφύλλου στὴν Ζαγορὰ Πηλίου

ΤΗΝ Παρασκευή, 8/21.8.2015, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖ ἐπιτροπικῶς τὴν διαποίμανσι τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος ἕνεκα τῶν προβλημάτων ὑγείας τοῦ Σεβασμ. ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Συνεορτασμὸς τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Ρουμανία

Παρὰ τὸν βροχερὸ καιρὸ καὶ τὶς δυσμενεῖς προγνώσεις τῆς μετεωρολογικῆς ὑπηρεσίας, χιλιάδες πιστοὶ προσῆλθαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα Ρουμανίας, προκειμένου νὰ παραστοῦν ... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Η ΜEΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΤO ὄρος Σινᾶ, τὸ Χωρήβ, τὸ Καρμήλιον, τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τὸ ὄρος τῶν Πειρασμῶν, τὸ ὄρος τῶν Μακαρισμῶν, ὁ Γολγοθᾶς, εἶναι ὑψώματα γῆς, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς κατὰ προτίμησιν ἔκαμε τὰς πλέον σημαντικὰς ἐ... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΟΖΕΒΙΤΗΣ ΕΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΕΠΙ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ νέου Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου τοῦ Ρουμάνου, δημοσιεύουμε ἕνα σύντομο ἀφιερωματικὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο ἐγράφη ἀπὸ τὸν γνωρίσαντα αὐτὸν ἤδη μακαριστὸ Μοναχὸ π. Παῦλο Ἁγιοταφίτη τὸν Κ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία νέου Διακόνου στὶς Η.Π.Α.

TΟ Σάββατο, 19.7/1.8.2015, στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ στὸ Glen Allen (Richmond) τῆς Βιρτζίνια τῶν Η.Π.Α., ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος χειροτόνησε Διάκονο τὸ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Ἐπίκριμα

Καλοῦνται ἐκ τρίτου ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τρίτην, 2 / 15 Σεπτεμβρίου2015 καί ὥραν 13.00 π.μ., εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξε... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 18ης / 31ης Ἰουλίου 2015

Τὴν Παρασκευήν, 18ην / 31ην Ἰουλίου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

Τὴν 29ην τοῦ μηνὸς Ἰουλίου ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου ἄγει τὰ ὀνομαστήρια του καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλί... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Ὕμνος εἰς τὴν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Παρασκευὴν

ΔΕΥΤΕ σεμναὶ νεάνιδες καὶ φρόνιμοι παρθένοι,μετ’ εὐλαβείας καὶ χαρᾶς καὶ ταπεινοφροσύνης,τιμήσωμεν, δοξάσωμεν μὲ πόθον καὶ ἀγάπην,τὴν σεβαστὴν Μητέρα μας, Προστάτιδα μεγάλην.Ὁσιομάρτυρα Χριστοῦ Παρασ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐκδημία

Μετέστη πρὸς Κύριον ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς κ. Γεώργιος Λιάπης τὴν Τρίτη 4/8 (ν. ἡμ). Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του πραγματοποιήθηκε τὴν ἑπομένη ἡμέρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸν Θεοφ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὁ Ἑορτασμὸς καὶ ἡ Ἐπίσημος Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης Ἀθηνῶν, κατὰ τὸ διήμερο Δευτέρα 21-7/3-8-2015 μὲ Τρίτη 22-8/4-8-2015, ὁλοκληρώθηκαν οἱ Ἐκδηλώσεις τοῦ πρώτου ἐπίσημου Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου νέου Ἱ διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ἀνακοινώσεις

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣΤοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης «Ἐνεδρεύσωμεν δὲ τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νό... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Ἡγουμένης

Tήν 4/8 ν.ἡμ. 22/7/2015 μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδοξου Ἰσαποστόλου καὶ Μυροφόρου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά της ἡ μοναχή Μαγδαληνὴ καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐλευθερο... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΒΙΝΤΕΟ: Ὁμιλία Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως Ἀποστόλου Παύλου 2015

Βίντεοσκοπημένη ἡ ὁμιλία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου κατὰ τὸν Συνοδικὸ ἑορτασμὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου ἔτους 2015 μὲ θέμα:"Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἔνα"... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Πρῶτος Ἐπίσημος Συνοδικός Ἑορτασμὸς Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2203 ΑΘΗΝΑΙ 12 / 25 - 7 - 2015   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸντῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας   Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, «Πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 61 - 90 από 176