Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Σεπτέμβριος 2015

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Περὶ τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2222 .        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Περὶ τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου     Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα· Χάρις ἡμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, παρ’ ἡμῶν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία!   Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος κατὰ τὴ... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Μία ἄγνωστη διήγησις γιὰ τὴν Γ’ Ἐμφάνισι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὸ 1925

Εἰς τὸ περιθώριον τῆς Ἱστορίας  Καταπληκτικὸν Θαῦμα  Σεπτέμβριος 1925 Καὶ πάλιν τὸ κατάστημα τοῦ παλαιμάχου ἀγωνιστοῦ κ. Ἀνδρέα Βαπορίδου εἰς συναγερμόν! Ἐπέκειτο ἡ ἑορτὴ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τι... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ

Κατὰ τὴν ἐκταφὴν τῶν ὀστῶν τοῦ Ἁγίου πρώην Φλωρίνηςκυροῦ Χρυσοστόμου Καβουρίδου ἐκ τοῦ τάφου ἐξῆλθεν εὐωδία.   Τὸ ἀνεμέναμεν. Καὶ οὕτω δὲν μᾶς ἐξέπληξεν. Ὁλόκληρον τὴν ζωήν του ἐθυσίασεν εἰς τὸν βωμὸν... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ἐπιμνημόσυνος Λόγος στὸν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο

ΤΟΝ Σεπτέμβριο τοῦ 1960, πέντε ἔτη ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ἔγινε ἡ Ἀνακομιδὴ τῶν Λειψάνων Αὐτοῦ στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Κοιμήσεως τ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περὶ τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2218 .        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον καὶ τὸν λα­ὸν τῶν Ἱ­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος καὶ Φθιώτιδος     Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπί... διαβάστε περισσότερα..

Περὶ Ἐκκλησίας

Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. ∆ημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ, κατὰ κόσμον Σάββας Μαντάλης τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Χρυσῆς, ἐγεννήθη εἰς τὴν Ρόδον τῶν ∆ωδεκανήσων τὸ ἔτος 1968. Τὸν ∆εκέμβριον τοῦ 1986 διέκ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου

Τὸ Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου ἑορτάσθηκε μὲ τὴν πρέπουσα τιμὴ σὲ ὅλη τὴν Ἐπικράτεια, ἐξαιρέτως δὲ στοὺς πανηγυρίζοντες Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Μονές.Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου Μεγάρων, κτίτορας τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 1ης / 14ης - 2ας / 15ης Σεπτεμβρίου 2015

Τὸ διήμερον τῆς Δευτέρας, 1ης /14ης καὶ Τρίτης 2ας / 15ης τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πρωθιεραρχικόν Μνημόσυνον

Τὴν 6ην Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸ ἐν Χώναις θαῦμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἡ ἡμέρα αὐτὴ συνδέεται μὲ τὴν ὁσιακὴ κοίμηση δύο Πρωθιεραρχῶν τῆς Μαρτυρικῆς μας Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοι ἐκοιμήθησαν διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ἐπικήδειος στὸν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα ἐπιμελητοῦ ΜΕ συντριβή, ἀλλὰ καὶ παλμὸ Χριστιανικῆς Ἐλπίδος, τὸ ἀπορφανισθὲν ἡρωϊκὸ καὶ μαρτυρικὸ Ποίμνιο τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας προέπεμψε τὸν ἀκατάβλητο Ὁμολογητὴ καὶ Ἡγέτη του Ἅ... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ἱστορικὴ Ἀνασκόπησις τοῦ Ἑορτολογικοῦ Ζητήματος

ΜΕΤΑΞΥ τῶν ἀναριθμήτων κειμένων, τὰ ὁποῖα συνέταξε ὁ μακαριστὸς Ἡγέτης καὶ Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης (+7.9.1955), τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων ἀσχο... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Συνοδικόν μνημόσυνον καὶ Συνοδικὸς Ἑσπερινός

Ἀριθμός Πρωτ. 2213 ΑΘΗΝΑΙ 30-8/12-9-2015 ΠρὸςΤοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματατῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ἀγαπητὰ τέκνα Ἐν... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΥΤΟΥΦΙ

Ἡ τελευταία του ἐπίσκεψις ΜΕΤΑ τὴν μακαρία Κοίμησι τοῦ ἀοιδίμου Πρωθιεράρχου μας Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (7/20.9.1955), δημοσιεύθηκε στὴν «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (ἀριθ. 218/3.10.1955, σ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Φανουρίου

Ἑωρτάσθηκε μὲ ἐκκλησιαστικὴ τάξι καὶ ἐπισημότητα ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς στοὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας τοὺς ἀφιερωμένους στὸ ὄνομά του. Στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στὴν Γλυ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐπίσκεψις στὴν Ζάκυνθο

ΤΗΝ Τρίτη, 26.8/8.9.2015, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης, στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τῶν... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Το 2ο τεῦχος τοῦ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Δεῖτε τὸ 2ο τεῦχος τοῦ Ἱστορικοῦ περιδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, τὸ ὁποῖον ἐπιμελεῖται ἡ συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ τεῦχος αὐτὸ,  ὅπως καὶ τὸ προηγούμε... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Παρίσι

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ἀφοῦ τέλεσε στὸ Λονδῖνο τὴν Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μετέβη στὴν Γαλλία καὶ τὴν Κυριακή, 17/30.8.2015, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁ... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 17 από 17