Ἐκκλησιολογικά

Πρὶν ἀπὸ 40 χρόνια, ὁ πρὸ ἔτους τότε χειροτονηθεὶς Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, εἶχε γράψει ἕνα ἐνδιαφέρον ἄρθρο στὴν «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (ἀρ.φ. 779/Δεκέμβριος 1980, σελ. 5-7) μὲ τίτλο: «Πρὸς Ἐκκλησιολογοῦντας», προκειμένου νὰ ἀπαντήσει στὶς πρόχειρες κατηγορίες τῶν Νεοημερολογιτῶν ἐναντίον ἡμῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, ὅτι εἴμαστε δῆθεν ἀντικανονικοὶ λόγῳ τοῦ «ὑπερορίου» τῆς χειροτονίας μας.

Εἰσήγηση Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου

στὴν Ε´ Πανελλήνια Σύναξη Κληρικῶν

 

Τά κριτήρια τῆς ἁγιότητος στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι θέμα εὐαίσθητο ἀλλά καί καθοριστικό. Εὐαίσθητο, διότι τά κριτήρια αὐτά εἶναι θεολογικά καί ὄχι ἠθικολογικά καί οὑμανιστικά. Αὐτό σημαίνει ὅτι νοθεύονται μέ τρόπο πού πολλές φορές δέν εἶναι ὁρατός. Εἶναι θέμα καθοριστικό, διότι ἡ γνώση καί ἡ βαθύτερη ἐπίγνωση τῶν κριτηρίων τῆς ἁγιότητος χαρακτηρίζει ἀφ’ ἑνός τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἐάν δηλαδή αὐτός εἶναι ἐνταγμένος στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση καί ἀφ’ἐτέρου αὐτήν τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία, ἐάν εἶναι ἀληθινή ἤ ὄχι.

 

Ὁμιλία στὸν Συνοδικὸ Ἑσπερινὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν Τετάρτη, 29.6/12.7.2016

 

 

+ Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

 

Μακαριώτατε·
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

 

Ο ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ σήμερα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Φωτιστὴς τῆς Ἑλλάδος καὶ Ἱδρυτὴς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, μᾶς προσκαλεῖ κατὰ τὴν παροῦσα προσευχητικὴ σύναξί μας σὲ μία πνευματικὴ ἀνάτασι· ὑπὸ τὴν ἰδική του χειραγωγία θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ἕνα ἰδιαίτερα κρίσιμο καὶ ζωτικὸ θέμα: στὴν θέσι του γιὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας -σχεδὸν ἐπιγραμματικὰ βέβαια καὶ ὄχι ἐξαντλητικά- ἡ ὁποία πάντοτε, ἀλλὰ ἰδίως στὴν σύγχρονη ἐποχὴ ἔχει κεντρικὴ σημασία καὶ ἐνδιαφέρει ἄμεσα τὸ ἀληθινό της νόημα, ἡ ἔννοια καὶ ἡ σημασία της, καὶ πρὸς τοῦτο ἐπικαλούμεθα τὴν ὑπομονετικὴ προσοχή σας.

 1. Μήνυµα Ἐγρηγόρσεως
 2. The Confession of Faith of the Genuine Orthodox Christian
 3. Ἡ «Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»
 4. Ἐπέτειος Εὐγνωμοσύνης καὶ Δημιουργικότητος Μάρτιος 2014 - Μάρτιος 2015
 5. Ἡ Τελικὴ Εὐθεῖα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Μαρτυρία Συγχρόνου Ὁμολογητοῦ Ἁγίου
 6. Τὰ Αἰώνια Ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ «νέα ἐκκλησιολογία» τῶν Οἰκουμενιστῶν
 7. Ρωσικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου
 8. Ἰταλικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου
 9. Ἐκκλησιοκτόνος ἡ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
 10. Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ Αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
 11. Ρουμανικὴ Μετάφρασις Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου
 12. Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ
 13. Ὁ Ἱερεύς, ὁ κατ’ ἐξοχὴν φύλαξ τῆς κανονικῆς εὐταξίας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
 14. Εγκύκλιος 1945
 15. Ἐγκύκλιος 1935
 16. Διάγγελμα 1935
 17. Εγκύκλιος 2002
 18. Ἡ ἀποκήρυξις τοῦ 1935
 19. ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 20. Καταδίκη Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ Ρ.Ο.Ε.Δ.