Νέα

PetrPavl0

        Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων προωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ἑωρτάσθη λαμπρῶς Ἐν Ἀθήναις εἰς τὸν ὁμώνυμον ἱστορικόν ἱερὸν Ναὸν Δάφνης.  Ἀφ᾿ ἑσπέρας, εἰς τὴν ἀκολουθίαν προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐγένετο ἡ περιφορὰ τῆς Ἁγίας εἰκόνος, τῇ συμμετοχῇ καῖ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

 

stylida1
        Τὴν Κυριακὴν 24-6/7-7-2013, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Στυλίδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐτέλεσε τὴν χειροτονίαν τοῦ Ὁσιωτάτου Μοναχοῦ π. Μωϋσέως Σαμαρᾶ εἰς Διάκονον. 

2013clergysynaxis003

 

        Μετὰ μεγἀλης ἐπιτυχίας, τὴν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων 17/30-6-3013, Βοστώνην,  ὡλοκληρώθησαν αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως Κληρικῶν έν Ἀμερικῇ. Διήρκεσαν ἐπί τριήμερον, ἐκ τῆς Παρασκευῆς 15/28-6-2013 καὶ διεξήχθησαν εἰς τὸν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ  τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης.

 

xeironiapatrosKallinikou1


        Τό Σάββατον 16 Ἰουνίου (29 ν.ἡμ.) 2013 ἡμέραν ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κερατέας, ὁ π. Καλλίνικος Ἡλιοπουλος (πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν), ἔλαβε τόν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων. 

 

Engenia


         Τὸ Σάββατον 26 Μαΐου / 8 Ἰουνίου 2013, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς. Ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς ἐγένετο ἡ κατάθεσις τῶν Τιμίων Λειψάνων κατὰ τὴν τάξιν καί τὴν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων παρουσίᾳ πλήθους κόσμου.

Matthew

 

        Εἱς τὸν κατάμεστον Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας τὴν Παρασκευὴν 25 Μαΐου / 7 Ἰουνίου 2013, ἑορτὴ τῆς Γʹ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἑγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος πρεβίβασεν εἰς τὸν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης τὸν εὐλαβέστατον Ἱεροδιάκονον π. Ματθαῖον Μαβίδην. Ὁ π. Ματθαῖος εἶναι ἔγγαμος καὶ πρόκειται νὰ ὑπηρετήσῃ εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς.

katichPeir

 

      Τὸ Σάββατον 5/18 Μαΐου 2013, εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Πειραϊκοῦ Συνδέσμου ἐγένετο ἡ τελετή λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος μὲ τὴν συμμετοχήν ὑπέρ τῶν 100 παιδιῶν. Τὰ παιδιὰ ἔψαλαν, τραγούδισαν, ἀπήγγειλαν ποιήματα καί ἐπαρουσίασαν διδακτικά μικρά δραματουργήματα.

imab

 

        Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας εἰς τὴν περιοχήν τῆς ὁποίας κατοικοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες Πόντιοι, μετεῖχε ἐνεργῶς εἰς τὰς ἐτησίους ἐκδηλώσεις μνήμης ἐπὶ τῇ θλιβερᾶ ἐπετείῳ τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.