Νέα

 

         Τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρκέλλης Ἀστορίας Νέας Ὑόρκης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ π. Σεργίου Γκόρντον (Gordon).


          Τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης 21-2/6-3-2014 ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ πολιός Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρκέλλης π. Ἐμμανουὴλ Κολόμβος εἰς ἠλικίαν 94 ἐτῶν. Ὁ π. Ἐμμανουὴλ συνεπλήρωσεν 50  συναπτὰ ἔτη διακονίας ὡς Κληρικὸς τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸ 1964 καὶ ἦτο ἡ πρώτη χειροτονία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀστορίας κυροῦ Πέτρου. Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία.

          Τὴν Τετάρτην, 6/19 Φεβρουαρίου 2014, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Φωτίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, εἰς τὸν χῶρον τοῦ έν Πειραιεῖ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθώνος κ. Φώτιος ἑώρτασε τήν ὀνομαστικήν αὐτοῦ ἑορτήν.

        Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἐκφράζει τὰ θερμά αὐτῆς συλλυπητήρια εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον ἐπὶ τῇ ἐκδημίᾳ τῆς Σεβαστῆς αὐτοῦ μητρὸς, Δήμητρας Λουδάρου. Εἴθε ἡ Κύριος νὰ παρέχῃ εἰς τὸν Σεβασμιώτατον καὶ τοὺς οἰκίους αὐτοῦ τὴν ἐξ ὕψους παρηγορίαν.

            Εἱς τὰς 25/01/2014 (7/02 ν. ἡμ.) ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ἑώρτασε τήν ὀνομαστικήν αὐτοῦ ἑορτήν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καβάλας.

    Κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς Τετάρτης, 6/19 Φεβρουαρίου 2014, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Φωτίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, εἰς τὸν χῶρον τοῦ έν Πειραιεῖ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐξέλεξε ὡς διάδοχον τοῦ Σεβασμιωτατου Μητροπολίτου κ. Παύλου εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς τὸν ἀπὸ Βοστώνης κ. Δημήτριον Κυριάκου.

 

            Ἕναν πρωτότυπο τρόπον ἐπέλεξε ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος διὰ νὰ μεταδώσῃ ἐποικοδομητικά μηνύματα εἰς τοὺς νέους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποίοι συνήχθησαν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν διὰ τὴν κοπὴν τῆς πίτας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Ἡ προβολὴ ἑνὸς διδακτικοῦ βίντεο διὰ τὴν συνάντησιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ μετὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἦτο ἐντὸς τῶν καθιερωμένων πλαισίων τῆς ἐτησίας ἐκδηλώσεως. Ἀλλὰ τὸ θεατρικὸν τὸ ὁποῖον ἐπηκολούθησε πρόκειται νὰ μείνει ἀλησμόνητον εἰς τοὺς παρευρεθέντας: Ὁ ἥρωας τοῦ θεάτρου σκιῶν, ὁ Καραγκιόζης, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἄλλων γνωστῶν χαρακτήρων ὅπως ὁ Χατζηαβάτης, ὁ μπαρμπα-Γιῶργος, ὁ σιορ-Διονύσιος, ὁ Μορφονιός, ὁ Πασάς κ.λπ. ἐζωντάνευσαν ἐνώπιον τῶν συνηγμένων καὶ δι’ ἑνὸς εὐθύμου τρόπου παρουσίασαν τὸ μήνυμα τῆς τηρήσεως τῶν παραδόσεων τῆς πίστεώς μας. Ὁ Πασάς προσπαθεῖ νὰ δελέασῃ τούς Ρωμιούς, ὥστε ἀντὶ νὰ μεταβοῦν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τὴν ἀγρυπνίαν τῶν Χριστουγέννων, νὰ προτιμήσουν ὁλονυκτίαν διασκέδασιν εἰς τὸ σαράι («ρεβεγιόν»)! Φυσικά, ὁ πολυμήχανος Καραγκιόζης κατορθώνει νὰ ἀνατρέψῃ τὰ σχέδια τοῦ Πασᾶ. Τὸ θεατρικὸν ἀπέδοσαν οἱ Νέοι τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου Χαλκίδος, εἰς τοὺς ὁποίους ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων πάντοτε τιμᾶται ἰδιατέρως ἀπό τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Εἶναι ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν στεντορείως διακήρυσσεται ὅτι: «Σήμερον τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ» καὶ «Σήμερον ἡ ἱερὰ καὶ μεγαλόφωνος τῶν Ὀρθοδόξων πανήγυρις ἀγάλλεται».