Νέα

Α’. Δράμα

            ΤΗΝ Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν, 24.3/6.4.2014, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο στὸν ὡραῖο καὶ εὐρύχωρο Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Δράμα, ἕδρα τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου, τοῦ καὶ κτήτορος Αὐτοῦ.

13DKWIEIR986687867
        Τὴν Δευτέραν 11/24 Μαρτίου 2014, ἑπομένην τοῦ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου Ὁμολογίας καὶ Ἑνώσεως, εἰς τὸν Ἱερὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, συνεδρίασεν ἐκτάκτως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ συμμετάσχουν καὶ οἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀφιχθέντες Ἀρχιερεῖς διὰ τὸ ἱστορικὸν συλλείτουργον.

 

concel

    ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 10/23.3.2014, τελέσθηκε τὸ Συλλείτουργο τῆς Ἑνώσεως, ὡς ἐπιστέγασμα τῆς ἐπιτευχθείσης συμφωνίας καὶ ἑνοποιήσεως Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ Ἐνισταμένων, ἀλλὰ καὶ τῆς Κοινωνίας μετὰ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

Μέγαρα Ἀττικῆς, 8/21.3.2014

 

 Τὴν Παρασκευήν, 8/21ην Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, περὶ ὥραν 10ην πρωϊνήν, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναχράντου Μεγάρων Ἀττικῆς, μετὰ τὸ Τρισάγιον εἰς τὸν τάφον τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χρυσοστόμου (+2010),

Φυλὴ Ἀττικῆς, 7/20.3.2014

 

Τὴν Πέμπτην, 7/20ὴ Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, περὶ ὥραν 10ην πρωϊνήν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, τῇ συνοδείᾳ Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, μετέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.

 

 

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἐπισήμου Διαλόγου τῆς  Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος προβαίνει στὴν ἀκόλουθη δήλωση:

        Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ θράμβου τῆς Ἀληθείας κατὰ τοῦ ψεύδους. Οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πάντοτε ἐτίμουν ἰδιαιτέρως τὴν ἡμέραν ταύτην. Κατὰ τὴν ἐφετινὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰς Ἐνορίας τῆς ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας ἐγένετο ἠ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τὰς Ἀθήνας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσς Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὴν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρακευῆς εἰς τὸ Μοναστηράκι, ἀπ’ ὅπου ἐξεκίνησεν ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων εἰς τὰς πέριξ ὁδούς, προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

 

         Τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρκέλλης Ἀστορίας Νέας Ὑόρκης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ π. Σεργίου Γκόρντον (Gordon).