Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἱστορικά

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος πρ. Φλωρίνης γιὰ τὴν ἀπόπειρα τροποιήσεως τοῦ Συντάγματος το 1936

 Εἰσαγωγικὲς Σκέψεις Στὸ ἐπίσημο Περιοδικὸ τῆς Ἐκκλησίας μας «Ἡ Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας», τεῦχος 1ον (Β΄ Περιόδου) τοῦ ἔτους 1936, στίς 22 Ἰουνίου, σελ. 4, ὑπάρχει δημοσιευμένο ἄρθρο τοῦ Ἁγίου Χρυσο διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Ἡ ἀπόπειρα Συνταγματικῆς κατοχυρώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τὸ ἔτος 1975

Κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο, καθὼς γίνεται συζήτηση γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, καλὸ εἶναι νὰ ἀνακαλέσουμε στὴν μνήμη μας καὶ τὴν ἀναθεώρηση ποὺ ἔγινε κατὰ τὸ ἔτος 1975. Κάποιοι Βουλευτὲς ἐπεχείρ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Τήν Παρασκευή, 24-11/7-12-2018, ἠμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Κλήμεντος πάπα Ρώμης, ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μέ Θ. Λειτο... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 17ης / 30ης Νοεμβρίου 2018

Τὴν Παρασκευήν, 17ην / 30ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ Ναῷ

Ἐξίσταται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἀναλογιζόμενος τὰ ὑπερφυῆ θαυμάσια, τὰ ὁποῖα ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μετῆλθεν, ἵνα σώσῃ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς αἰωνίας δυστυχίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἔρριψεν αὐτὸν ἡ παρακοὴ τοῦ Π... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανήγυρη Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἰωαννίνων

Τήν Τρίτη, 14/27-11-2018, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, ἑόρτασε ὁ περικαλλής ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στό Λυκόστομο Ἰωαννίνων. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ πα... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου

Τὴν Δευτέρα, 13/26-11-2018, Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τέλεσε τὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Τὴν Πέμπτη, 9/22-11-2018, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Αἰγίνῃ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς χώρας μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἰδια... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ἔλα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ γενοῦ ἄνθρωπος!

Ἱεροῦ Χρυσοστόμου Ποῦ περιπατεῖς, ὦ ἄνθρωπε τώρα; Εἰς τὴν ἀγοράν; Καὶ τί θέλεις νὰ συνάξῃς ἐκεῖ; Λάσπην καὶ πηλόν; Ἀλλὰ καλλίτερα ἔλα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἔπαρε ἀπὸ ἐμὲ μῦρον. Τί συνάζεις χρήματ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2019

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον, ἤτοι ὁ Ἡμεροδείκτης τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου γιὰ τὸ ἐρχόμενο ἔτος 2019. Ὁ Ἡμεροδείκτης ἔχει ἰδιαίτερη χρηστικὴ ἀξία, ἐφ’ ὅσον σ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν

Τὴν Τετάρτη, 8/21-11-2018, τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ στὰ Ἀθίκια Κορινθίας. Στὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτα... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Τεῦχος 1006 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"

Τὸ νεώτερο τεῦχος (1006) τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ".  ΕΔΩ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐτήσιο Συνέδριο Νεολαίας καὶ Οἰκογενείας στὴν Ἀμερικὴ

Κάθε χρόνο οἱ Ἐκκλησιαστικὲς Ἐπαρχίες τῆς Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας ὀργανώνουν Συνέδριο Νεολαίας καὶ Οἰκογενείας. Μία διαφορετικὴ Ἐνορία ἀναλαμβάνει τὴν διοργάνωση κάθε φορά. Οἱ μεγάλες ἀποστάσεις ὑπ... διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

Τεῦχος 1 τῆς "Νεανικῆς Ἐπικοινωνίας"

Ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος προέβη στὴν ἔκδοση περιοδικοῦ στὸ ὁποῖο περιγράφεται ἡ δραστηριότητα τοῦ Συνδέσμου.   Τὸ ὑπ᾽ άριθμ. 1 τεῦχος μπορεῖτε νὰ δεῖτε ΕΔΩ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου

Τὴν Πέμπτη, 26-10/8-11-2018, ἑορτάσθηκε ἱεροπρεπῶς ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς στὴν πανηγυρίζουσα Μονὴ τοῦ Ἁγίο... διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

Ἡ 9η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νε.Ο.Σ.

Τὸ Σάββατο, 21-10/3-11-2018, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ 9η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ ἐπιτυχία. Ἡ Συνάντηση ἔγινε στὴν Αἴθουσα τῆς ... διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

Συμπεράσματα 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης τοῦ ΝεΟΣ

Συμπεράσματα 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης τοῦ ΝεΟΣμὲ θέμα: «Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης: εὐκαιρία ἤ ἀπειλή;» Σάββατο, 21-10/3-11-2018 - Αἴθουσα Ἕνωσης Σμυρναίων Νίκαιας   Η  ΕΝΑΤΗ Π... διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ευκαιρία ή απειλή;»

«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ευκαιρία ή απειλή;»     Ομιλία του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδη στην 9η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων Νίκαια, 21-10/3-11-2018   Σεβασμιώτατε... διαβάστε περισσότερα..

Δραστηριότητα

Εἰσαγωγικὸς Χαιρετισμὸς στὴν 9η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ ΝεΟΣ

Εἰσαγωγικὸς Χαιρετισμὸς στὴν 9η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ ΝεΟΣ     +Ἐπισκόπου Γαρδικίου ΚλήμεντοςΠροέδρου τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝεΟΣ   Σεβασμιώτατοι ἅγιε Ἀδελφέ· Ἀγαπητοὶ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Παχωμίου στήν Χίο

Γιὰ ἀκόμη μία χρονιὰ ἑορτάσθηκε μεγαλοπρεπῶς ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χιοπολίτου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους Χίου.     Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμ.... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2018

Τὴν Πέμπτην, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς νέας Συνοδικῆς... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀκτώ ἔτη στόν Ἀρχιεπισκοπικό Θρόνο τῶν Ἀθηνῶν

Τήν Τετάρτη, 4/17-10-2018, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, συμπληρώθηκαν ὀκτώ ἔτη ἀπό τήν Ἐνθρόνιση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλινίκου, στόν ἀ... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Πανηγύρεως τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Φυλὴ Ἀττικῆς, 2/15-10-2018   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος!  Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή   Μακαριώτ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης-Ἔκφραση κοινωνίας μὲ τοὺς Βουλγάρους Ἀδελφοὺς

Ἡ Πανήγυρη τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὴν ἰδ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὲς Παναγίας Γοργοϋπηκόου καὶ Ἁγίας Σκέπης

Τήν Κυριακή Β΄ Λουκά, 1/14-10-2018, ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου καθώς καί τοῦ ἐν Βλαχέρναις Θαύματος τῆς ὁλοφώτους Σκέπης τῆς Κυρίας Θεοτόκου, πανηγύρισαν Ναοί και Μ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἔναρξη λειτουργίας Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ ἡ ἔναρξη τῆς Λειτουργίας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2018-19.   Τὰ μαθήματα τοῦ Β´ κύκλου σπουδ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Φθινοπωρινὴ Ποιμαντικὴ Διακονία στὴν Σουηδία

Στὰ Μεθέορτα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς πραγματοποίησε τὴν τακτικὴ φθινοπωρινή του ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περὶ συλλειτούργου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας

  Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾽ Ἐκκλησίας Ἀριθμὸς Πρωτ. 2757. Ἐν Ἀθήναις, 26 - 09 / 09 - 10 - 2018   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας   Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ, Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

Τήν Κυριακή Α΄ Λουκᾶ, 24-09/8-10-2018, ἡμέρα μνήμης τῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης καί τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός Παναγίας Μυτ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Τεῦχος 1005 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"

Τὸ νεώτερο τεῦχος (1005) τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ".  ΕΔΩ... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 271 - 300 από 1504