Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Νέα

Νέα

Νέα

Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψη στὴν Ἰταλία

Μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησί&a διαβάστε περισσότερα..


Νέα

Νέα

Πανήγυρις Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη

Τὴν Δευτέρα, 30-1/12-2-2018, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Καθεδρ&io διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Νέα

Νέα

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εύγενικοῦ Πατρῶν

Τήν Πέμπτη, 19-01/01-02-2018, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μάρκο&ups διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὴν Κένυα

Μετὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τοῦ νέο&ups διαβάστε περισσότερα..


Νεότητα

Ἡ κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ Νε.Ο.Σ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15/28-1-2018, ἔγινε μία Ἐκδήλ&ome διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἅπαντες εἰς τὸ Συλλαλητήριον τῶν Ἀθηνῶν

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν τῶν Γνησίων Ὀρ&th διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10/23-01-2018

Τὴν Τρίτην, 10/23-01-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ « διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου στὴν Κούβα

Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων, 1/14-1-2018, ὁ Σεβ. Μητροπολίτη& διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Βάπτιση ἀλλοδόξου

Τὸ Σάββατο, 7/20-01-2018, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θ& διαβάστε περισσότερα..


Νέα

Kοπή Πίτας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου

Τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 8/21-01-2018, στὴν Αἴθουσα «Ρ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Koπή Πίτας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν

Τὸ Σάββατο, 7/20- 01- 2018, πραγματοποιήθηκε ἡ τελε&tau διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Πῶς ἑωρτάζετο ἡ Πρωτοχρονιὰ

Ἀπὸ τὸν βίον τῶν Βυζαντινῶν Ἡ 1η Ἰανουαρίου δὲν ἦτ&omicro... διαβάστε περισσότερα..

Ἱστορικά

Συγκινητικὸν Θαῦμα τῶν Χριστουγέννων τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων στὴν Χαλκίδα κατὰ τὸ ἔτος 1958

Ἄλλη μία Θεόθεν Βεβαίωσις τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος μας - Σημεῖον Χάριτος Τὸ εὐσεβὲς Παράρτημα Χαλκίδος ἠξιώθη ἰδιαιτέρας ἐπισκιάσεως τῆς Θείας Χάριτος κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων [σύμφωνα μὲ τὸ Πάτριον... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Θεοφανείων 2018

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2669 ΑΘΗΝΑΙ 27-12-2017/ 09-01-2018 ΠρὸςΤοὺς Ἐφημερί&omicro... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2017

Protokol č. 2665 † Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2017 „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle“ Milova... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2017

Prot. № 2665 DO ODCZYTANIA W CERKWIACH List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2017 „Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” Umiłowani Ojcowie i Bracia, umił... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

К Духовенству и народу Священного Епископства Глданского-Тбилиси

№ Прот. 2664 АФИНЫ 10/23-12-2017 Сообщение К Духовенству и народу Священного Епископства Глданского-Тбилиси, принадлежащим нашей Церкви Возлюбленные чада о Господе, Призывая на Вас Божие благосл... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Νέα

Πανήγυρις Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν Κομοτηνὴ

Τὴν Πέμπτη, 22-12-2017/4-1-2018, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Ἀνα&s διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018

Κυκλοφόρησε σὲ μία καλαίσθητη ἔγχρωμη ἔκ&d διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2017

№ Прот. 2665 ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2017 «Слава в вышних Богу и на земли мир в человецех благоволение» Возлюбленные Отцы и Братья, возлюбленные чада о Господе,Когда пришла «п... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Messaggio Sinodale per la Nativita 2017

N° di Prot. 2665 MESSAGGIO SINODALE PER LA NATIVITA 2017 “Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che Egli ama” Cari Padri e Fratelli, cari figli nel Signore,Quando giunse &l... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 271 - 300 από 1364