Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Ἀνακοινώσεις

Ἔκκλησις Ἐπισκόπου Βοστώνης κ. Δημητρίου

Ἀγαπητά μου τέκνα καί ἀδέλφια ἐν Χριστῷ, Ὁ Χριστός μέθ’ ἠμῶν!       Πολλοί ἀπό σᾶς θά γνωρίζετε ὅτι οἱ πιστοί του Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου στή Βοστώνη, Μασσαχουσέττη, ψάχνουν γιά ἕνα καινο... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ζ' Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδοςκαὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ζ’         Τὴν Παρασκευήν, 24ην Αὐγούστου/6ην Σεπτεμβρίου 2013 εἰς τὴν Ἱερ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ενημερωτικαὶ Συνάξεις περὶ Μεταμοσχεύσεων

Ἀριθμός Πρωτ. γ -  1789 .    Ἐν Ἀθήναις,   1 / 14 - 9 – 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόντῆς Ἐπικρατείας Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,        Ἐν συνεχεία προηγουμένης ἀ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 4/17-7-2013

        Τὴν 4/17-7-2013 ἡμέραν Τετάρτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτω... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις περὶ μεταμοσχεύσεων καὶ δωρεᾶς σώματος

Ἀριθμός Πρωτ. γ -  1776 Ἐν Ἀθήναις,   16 / 29 -  7 - 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόντῆς Ἐπικρατείας Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,         Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τ... διαβάστε περισσότερα..

Ἐσφιγμενιτικά

«Ἀνεξαρτήτως ὁποιουδήποτε νομικοῦ ἰσχυρισμοῦ!»

          Χθές στὴν Πρεμετή τῆς Βορείου Ἠπείρου, δικαστικοί ἐπιμελητές, μὲ ἐργάτες καί κάλυψη ἀπό ἄνδρες τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, προέβησαν σέ ἐφαρμογή δικαστικῶν ἀποφάσεωn γιὰ κατάσχεση στην Ὀρθόδοξη Ἐ... διαβάστε περισσότερα..

Ἐσφιγμενιτικά

Διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν διὰ τὰ γεγονὀτα εἰς Καρυάς

Ἐκοινοποιήθη εἰς ἡμᾶς ἡ κάτωθι ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν Πατέρων διὰ τὰ γεγονότα εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους.   Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, 16/29 - 7 - 2013 Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,     ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΣΤ' Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδοςκαὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΣΤ’         Τὴν 13ην/26ην Ἰουλίου 2013, ἡμέραν Παρασκευὴν τῆς ἑβδομάδος καὶ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πάλιν οἱ ψευδοεσφιγμενίται προκαλοῦν

          Μετὰ ζήλου ἐπιδιδομένη εἰς τὸ προσφιλές της «διακόνημα» τῆς δικογραφίας (ἀντὶ ἁγιογραφίας), ἡ ψευδοσφιγμενιτικὴ ἀδελφότης τῶν λεγομένων «Κατσουλιέρηδων», εὑρῆκε πάλιν τρόπον νὰ διαταράξῃ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐνθρόνισις Μητροπολίτου Τορόντο

        Τὴν Κυριακὴν 1/14 Ἰουλίου εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Νεκταρίου τῆς πόλεως Τορόντο, ἐγένετος ἐπισήμως ἡ ἐνθρόνισις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μωΰσέως, παρουσίᾳ ἑκατοντάδων π διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. Πειραιῶς

            Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του  τὴν Κυριακὴν 1/14 Ἰουλίου εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς, ὅπου ἐτέλεσ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. Ἀμερικῆς

          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του εἰς τὴν Ἀστόριαν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τοῦ Ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρκέλλης πρ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Συνοδικός Ἑορτασμός Ἀποστόλου Παύλου

             Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχει καθιερώσει κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τὴν ἀπόδοσιν τιμῆς πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν Ἀπόστολον Παῦλον διὰ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐορτὴ τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου

        Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων προωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ἑωρτάσθη λαμπρῶς Ἐν Ἀθήναις εἰς τὸν ὁμώνυμον ἱστορικόν ἱερὸν Ναὸν Δάφνης.  Ἀφ᾿ ἑσπέρας, εἰς τὴν ἀκολουθίαν προέστη ὁ Μακαριώτατος διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία π. Μωϋσέως

          Τὴν Κυριακὴν 24-6/7-7-2013, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Στυλίδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐτέλεσε τὴν χειροτονίαν τοῦ Ὁσιωτάτου Μον... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

E' Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδοςκαὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων   ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ε’         Τὴν Παρασκευήν 22αν Ἰουνίου / 5ην Ἰουλίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 7/20-6-2013

        Τὴν 7/20-6-2013 ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Σύναξις Κληρικῶν ἐν Ἀμερικῇ

          Μετὰ μεγἀλης ἐπιτυχίας, τὴν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων 17/30-6-3013, Βοστώνην,  ὡλοκληρώθησαν αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως Κληρικῶν έν Ἀμερικῇ. Διήρκεσαν ἐπί τριήμερον, ἐκ τῆς Παρασκευῆς 15/28-6 διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Δ Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδοςκαὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δ’         Τὴν 7ην /20ην     Ἰουνίου 2013, ἡμέραν Πέμπτην τῆς ἑβδομάδος εἰς ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίαςἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ. Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,         Καλούμεθα ἐκ νέου ἅπαντες, ὅπως πανδή... διαβάστε περισσότερα..

Ἐκκλησιολογικά

Ὁ Ἱερεύς, ὁ κατ’ ἐξοχὴν φύλαξ τῆς κανονικῆς εὐταξίας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ

 Ἡ Εισήγησις τοῦ π Νικολάου Δημαρᾶ εἰς τὴν Ε΄Πανελλήνιον Ἱερατικὴν Σύνξιν εἶναι ὁλόκληρος εἰς τὴν Βιβλιοθήκην ὑπό τήν μορφήν pdf Ὁ Ἱερεύς, ὁ κατ’ ἐξοχὴν φύλαξ τῆς κανονικῆς εὐταξίας ἐν τῇ Ἐκκλησί διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία π. Καλλινίκου

        Τό Σάββατον 16 Ἰουνίου (29 ν.ἡμ.) 2013 ἡμέραν ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κερατέας, ὁ π. Καλλίνικος Ἡλιοπουλος (πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ

         Τὸ Σάββατον 26 Μαΐου / 8 Ἰουνίου 2013, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς. Ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς ἐγένετο ἡ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία π. Ματθαίου

          Εἱς τὸν κατάμεστον Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας τὴν Παρασκευὴν 25 Μαΐου / 7 Ἰουνίου 2013, ἑορτὴ τῆς Γʹ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Ἀπολογισμός τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Συνόδου δεκαετίας 2003-2013

Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου Μακαριώτατε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Σεβαστοί Πατέρες,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!           Ἕνας ἀπολογισμός ἔργου πάντοτε ἀποτιμᾶ τὰ θετικὰ καὶ τὰ ἀρνητικά. Γιὰ νὰ μετρήσ... διαβάστε περισσότερα..

Διάφορα

Λειτουργικαί Ὑπομνήσεις

ΤΥΠΙΚΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ Μέρος Α΄, Τά ἀφορῶντα τούς Ἀρχιερεῖς [Ἐγκριθέν κατά τὴν συνεδρίαν τῆς 2/15-12-2011 τῆς Ἱ.Σ. ] 1. Ἀρχιερατικαί χοροστασίαι         Κατά τάς χοροστασίας, ἡ ἁρμόζουσα παρ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἑορτὴ Λήξεως Κατηχητικῶν Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς

        Τὸ Σάββατον 5/18 Μαΐου 2013, εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Πειραϊκοῦ Συνδέσμου ἐγένετο ἡ τελετή λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐκδηλώσεις Μνήμης Γενοκτονίας Ποντίων

          Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας εἰς τὴν περιοχήν τῆς ὁποίας κατοικοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες Πόντιοι, μετεῖχε ἐνεργῶς εἰς τὰς ἐτησίους ἐκδηλώσεις μνήμης ἐπὶ τῇ θλιβερᾶ ἐπετείῳ τῆς Γ διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Πανήγυρις Καθεδρικοῦ

        Τὴν Τετάρτην 2/15-5-2013, ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου ἐγένετο ἡ δευτέρα πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.       Ἀφ’ ἑ διαβάστε περισσότερα..

Ἐπαρχίες

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος

Ἱστορικόν Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καί Σαλαμίνος ἱδρύθη δί ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, εἰς τὰς 29 Σεπτεμβρίου 1972. Πρῶτος Μητροπολίτης ἐτοποθετήθη ὁ ἀπό Σαλα διαβάστε περισσότερα..