Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Απρίλιος 2015

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Παραινετικά-διδακτικά

Περὶ ἱεροκηρύκων & ἱεροπαίδων

Περὶ Λαϊκῶν Ἱεροκηρύκων ΣΕ παλαιὸ τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (ἀρ.φ. 430/4.11.1963, σελ. 7), δημοσιεύθηκε ἕνα μικρὸ κείμενο, μὲ τίτλο «Εἰδοποίησις», τὸ ὁποῖο ἔθιγε ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 19ης Μαρτίου/ 1ης Ἀπριλίου 2015

Τὴν Τετάρτην 19ην Μαρτίου / 1ην Ἀπριλίου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίω... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Νέο Περιοδικό: «ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ»

  Δημοσιεύεται τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ νέου περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος.   σὲ μορφὴ pdf (ΕΔΩ)    ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Resurrectional (Paschal) Message 2015

Protocol No. γ-2128 To be read in Church   To the Entirety of the Body of Our Church “Yesterday I was buried with Thee, O Christ; today I rise with Thee, Who art risen; I was crucified with Thee yeste... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ANNUNCIO PASQUALE DELL' ANNO DI SALVEZZA 2015

A tutta la pienezza della Chiesa “Ieri insieme ero sepolto con te, o Cristo. Insieme mi desto oggi con te risorto. Insieme ero crocifisso con te ieri: tu stesso conglorificami, o Salvatore, nel Regno ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ПОСЛАНИЕ НА BOCKPECEНИE ХРИСТОВО 2015

№ Прот. Γ-2128 Просьба прочесть в Церкви «Вчера спогребохся Тебе, Христе,совостаю днесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе вчера; Сам мяспрослави, Спасе, во Царствии Твоем» Возлюбленные о ГосподеЧада,... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2128 Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας «Χθὲς συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι·συνεσταυρούμην σοι χθές· αὐτός με συνδόξασον Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα

+ Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος   ΟΤΑΝ λέγουμε Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα, δὲν ἐννοοῦμε ἁπλῶς τὴν ἀπόκτησι καὶ κατοχὴ θεωρητικά, γνωσιολογικὰ καὶ ἰδεολογικὰ τῶν ἀρχῶν τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ζωῆς τῆς διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 8 από 8