Ἀρχείο ἀναρτήσεων

Μηνιαῖο ἀρχεῖο

Μηνιαῖο ἀρχεῖο ἀναρτήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιημένα μηνιαίως και ετησίως από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.
Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Τὴν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου, 23-4/6-5-2021, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, πανηγύρισαν πολλοὶ ἑορτάζοντες Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας. Στὸν Πειραιᾶ τελέσθηκε τὴν παραμονὴ ὁ ἑόρτιος... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος καὶ θαυματουργὸς

…Ὁ ἅγιος Γεώργιος κατ’ ἐξοχὴν ὑπέμεινε καρτερικὰ τὰ μαρτύρια τοῦ τροχοῦ, τοῦ λογχισμοῦ, τῶν θανάσιμων φαρμάκων, τῆς ἀσβέστου, τοῦ ξυλοδαρμοῦ, τῆς φυλακῆς ἀλλὰ καὶ κάθε στέρηση καὶ κακουχία ἀντὶ τῶν τι... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις περὶ τῆς χρήσεως ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν προερχομένων ἀπὸ ἔκτρωση γιὰ «ἐπιστημονικοὺς» λόγους

Διευκρινίζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, πρὸς ἀποφυγὴν ὁποιασδήποτε παρερμηνείας ἤ παρανοήσεως, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν πιστεύει πλήρως στὴν ἱερότητα καὶ τὸν σεβασμὸ τῆς ἀνθρωπίνης... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Χειροτονία Διακόνου στὴν Ἀμερικὴ

Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 12/25-4-2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος χειροτόνησε Διάκονο τὸν Νικόλαο Λαγγῆ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α. Ὁ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀπὸ τὴν Ἱεραποστολὴ στὸ Κογκὸ-Μπραζαβὶλ

Ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως τελέσθηκε ἀπὸ τὸν τοπικὸ Κλῆρο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Κογκὸ-Μπραζαβὶλ μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Στὴν ἐκεῖ Ἱεραποστολή, κτίζεται ἤδη Ἱερὸς ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀγγλικὴ Μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2021

CHURCH OF THE G.O.C. OF GREECE HOLY SYNOD KANINGOS 32 (3rd floor) 106 82 ATHENS TEL. 21038 28 280 - FAX 21038 47 365 ΕΛΛΑΣ – GREECE To Be Read in Church Protocol No. 3110 Athens, April 8... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Γαλλικὴ Μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2021

"Jour de Résurrection! Ô peuples, rayonnons de joie : c’est la Pâque, la Pâque du Seigneur. De la mort à la vie, de la terre jusqu’au Ciel, le Christ notre Dieu nous a conduits, nous qui chanto διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἰταλικὴ Μετάφρασις Ἀναστασίμου Μηνύματος 2021

"Giorno della Risurrezione, risplendiamo, o popoli; Pasqua del Signore, Pasqua! Dalla morte alla vita e dalla terra ai Cieli, ci ha fatti passare il Cristo Dio, cantando l’inno di vittoria (Irmos, διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ/ПОСЛАНИЕ НА ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 2021

"Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха!От смерти бо к жизни, и от земли к Небес,и Христос Бог нас преведе, победную поющия".(Ирмос, Песнь 1 Воскресного Канона)   Дорогие От διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2021

για ἐκτύπωση πατήστε ΕΔΩ Ἐν Ἀθήναις, 08/21-04-2021   «Ἀναστάσεως ἡµέρα· λαµπρυνθῶµεν λαοί· Πάσχα Κυρίου Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς Οὐρανὸν Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµᾶς ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Πατερικὲς Ἐρωταποκρίσεις Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου

Ἐρώτηση 71η: Πῶς πρέπει νὰ ἐννοοῦμε τό «Νὰ προσεύχεσθε νὰ μὴ συμβεῖ ἡ φυγή σας κατὰ τὸν χειμώνα ἢ τὸ Σάββατο;» (Ματθ. 24, 20). Ἀπάντηση: Πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔκανε κακὸν χειμώνα ἢ ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐκδημία π. Εὐθυμίου Δανηλάτου

Τὴν Τετάρτη πρὸ τῶν Βαΐων, 8/21-4-2021, ἐκοιμήθη κατόπιν ἀσθενείας σὲ νοσοκομεῖο ὅπου νοσηλευόταν ὁ Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Δανηλάτος, Ἁγιορείτης. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἐψάλη τὴν ἑπομένη στὸ Ἱ. Κ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 7ης/20ῆς Ἀπριλίου 2021

Τὴν Τρίτην, 07/20-04-2021, συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἐγκύκλιος διὰ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα

Ἀριθμός Πρωτ. 3111 Ἐν Ἀθήναις, 10/23-04-2021   Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ    Πρὸς   ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι     Σεβασμιώτατοι καὶ Θεο... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ε΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Δημοσιεύουμε παλαιότερο κείμενο γιὰ τὸν Μέγα Ἐθνο-ιερομάρτυρα Ἅγιο Γρηγόριο Ε΄ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ τοῦ ἐνδόξου Μαρτυρίου του (1... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Διηγήσεις Μετανοίας

Θαυμαστὰ περιστατικὰ ἀπὸ τὸν Γέροντα Χρύσανθο Βρέτταρο (+1981)   ΗΜΟΥΝΑ ἕνα βραδάκι στὸ Γέροντα καὶ ἐκεῖ ποὺ καθόταν παραμιλοῦσε καὶ ἔλεγε συχνά: ‒Σκυλάραπα, δὲν θὰ σοῦ πετράσει! Ὕστερα ἀπὸ καμ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ἡ σημασία τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821 τῆς Ἀνεξαρτησίας

Διονυσίου Ἀ. Κοκκίνου [Ἱστορικοῦ, Ἀκαδημαϊκοῦ, Λογοτέχνου, Δημοσιογράφου, +1967] Ἔχουν συμπληρωθῆ ἑκατὸν δέκα ἓξ ἔτη [τὸ κείμενο εἶναι τῆς 24-3-1954], ἀφ’ ἧς ἐγένετο τὸ πρῶτον ἡ τελετὴ τῆς Ἐθνικῆς... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου

Τὴν Τετάρτη, 25-3/7-4-2021, Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ Ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἡρωϊκῆς Ἐπαναστάσεως τῶν προγόνων μας τοῦ 1821 κατὰ τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ, τελέσθηκαν ἑόρτιες Λειτ... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Συνοδικὴ προσευχητικὴ προτροπὴ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο, συμμετέχουσα στὴν ὀδύνη ἀπὸ τὰ θλιβερὰ ἀποτελέσματα στὴν ζωὴ τοῦ Ποιμνί... διαβάστε περισσότερα..

Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 9ης/22ας Μαρτίου 2021

Τὴν Δευτέραν, 09/22-03-2021, συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ ρόλος της στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821

Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἀποτελεῖ σηµεῖον ἀντιλεγόµενον γιὰ τοὺς νεοέλληνες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνίκανοι νὰ διακρίνουν στὸ κοσµοϊστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς τὸ στοιχεῖο ἐκεῖνο τῆς ἱερότητας, ὅπως ἔλεγε ὁ ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Γέροντος Χρυσάνθου: Πνευματικὴ νουθεσία καὶ θαυμαστὸ περιστατικὸ

Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Χρυσάνθου καὶ Δαρείας (19 Γ΄), προβαίνουμε στὴν δημοσίευση πνευματικῶν νουθεσιῶν ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ μακαρίου Γέροντος Χρυσάνθου Βρέτταρου (+1981), ὅπως καὶ ἑνὸς θαυμαστοῦ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἀνεγειρόμενο Σχολεῖο στὴν Ἱεραποστολὴ τοῦ Κογκὸ

Ὅπως πληροφοροῦν ἀπὸ τὴν Ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκησίας μας στὸ Κογκό, μέσῳ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκα, οἱ ἐργασίες στὸ ἀνεγειρόμενο Σχολεῖο τοῦ Ἁγίο... διαβάστε περισσότερα..

Γενικά θέματα

Τεῦχος 1020 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"

Τὸ νεώτερο τεῦχος (1020) τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ". ΕΔΩ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

«Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 10

Στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὸ 10ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τὸ ὁποῖο ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας. ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις;»

Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς (+1985)   Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μᾶς ὑποδεικνύει ὅτι στὸν Μεγάλο Κανόνα τῆς Μετανοίας, τὸ κεντρικό του σημεῖο εἶναι τὸ Κοντάκιο, τὸ ὁποῖον ἀρχίζει μὲ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Λόγος περὶ μετανοίας καὶ περὶ τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν Παράδεισον

Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος-Ὁμιλία στὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς   Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, εἶναι καλὸν πρᾶγμα ἡ μετάνοια καὶ ἡ ὠφέλεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτήν. Αὐτὸ γνωρίζοντας καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χρ... διαβάστε περισσότερα..

Νέα

Ἐκδημία π. Θεοκλήτου Σταύρου

Τὴν Δευτέρα, 23-2/8-3-2021, τοῦ Ἁγίου Ἱερομ/ρος Πολυκάρπου Σμύρνης, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ πλήρης ἡμερῶν ὁ γηραιὸς Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Σταύρου, Κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ὁ... διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ὁμιλία στὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ (Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ)

1.Τὴν περασμένη Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία μνημόνευσε τὴν ἀπερίγραπτη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς ποὺ παρουσιάζεται μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ σεσωσμένου ἀσώτου. Τὴν σημερινὴ Κυριακὴ διδάσκει περὶ τῆς μελλούσης φ διαβάστε περισσότερα..

Παραινετικά-διδακτικά

Ἡ Πολιοῦχος τῶν Ἀθηνῶν Ἁγία Φιλοθέη

Τὴν περασμένη Τρίτη ἤτανε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Φιλοθέης, ποὺ εἶναι πολιοῦχος τῶν Ἀθηνῶν μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη καὶ τὸν ἅγιο Ἰερόθεο. Ἡ ἁγία Φιλοθέη γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ γονιοὺς ἄ... διαβάστε περισσότερα..

Αποτελέσματα 1 - 30 από 1679