Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

 Κυκλοφόρησε ἕνα νέο βιβλίο τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ βιβλίο τιτλοφορεῖται «Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς» καὶ περιέχει Προλογικὸ σημείωμα καὶ ἕνδεκα χαρακτηριστικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα παρουσιάσθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια ὡς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις, καὶ ὡς Εἰσηγήσεις, Διαλέξεις καὶ Ἄρθρα.

exofyllo klimentos

Καλύπτουν εὐρεία καὶ ἐνδιαφέρουσα θεματολογία, μὲ βάση τὴν Πατερικὴ σκέψη τῆς Ὀρθοδοξίας, σχετικὰ μὲ τὴν Ἀγάπη, τὴν Ἀλήθεια, τὴν Ἐλευθερία, τὴν Ἑνότητα, τὸν Ἔλεγχο στὴν Ἐκκλησία, τὸ θεῖον Φῶς, τὴν Ἱεραποστολή, τὴν Μετάνοια, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα, τὶς ἱερὲς Εἰκόνες καὶ τὰ Θαύματα, τὴν Πολιτικὴ Ἐξουσία, τὴν Οἰκονομικὴ Κρίση κλπ.

Κάποια κείμενα ἀσχολοῦνται ἐξειδικευμένα μὲ τὴν ἱστορία, κριτικὴ παρουσίαση καὶ ἀντίκρουση τοῦ συγχρόνου ἀποστατικοῦ φαινομένου τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.

Τὸ βιβλίο εἶναι 222 σελίδων, σχήματος 14x21 ἑκ., μὲ ἔγχρωμο ἐξώφυλλο καὶ ἐσωτερικὴ διχρωμία, καὶ ἀποτελεῖ μία καλαίσθητη καὶ ἐπιμελημένη ἔκδοση.

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ

πίσης, κυκλοφόρησαν τρεῖς ψηφιακοὶ δίσκοι (CD) μὲ Ὁμιλίες τοῦ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντος:

-Ἀριθ. 1: Ὁμιλία ἑσπερινή: «Ποιά εἶναι ἡ ἀληθινὴ Ἀγάπη;».

-Ἀριθ. 2: Ὁμιλίες σὲ πρωϊνὲς Θ. Λειτουργίες: (α) Στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου, (β) Στὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, (γ) Στὸ Μεγάλο Σάββατο.

-Ἀριθ. 3: Ὁμιλία ἑσπερινή: «Ζωὴ μὲ ψέμα ἤ Ζωὴ μὲ Ἀλήθεια;».

 

Διάθεση – παραγγελίες: Βιβλιοπωλεῖο «Βασιλεύουσα», Λυκούργου 9, Ἀθήνα, τηλ. 2103244197.