Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

Ἱεροὶ Ναοί


 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Καθεδρικός Ναός Λαρίσης), Λάππα 7, Τ.Κ. 412 22 Λάρισα. Τηλ. 2410 534736.

 

2. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ∆ημ. Γεωργιάδου 163- ∆ον ∆αλεζίου, Τ.Κ. 382 21 Βόλος. Τηλ. 24210 49823, 58838[προσωρινῶς κατέχεται ἀπὸ ἄτομα ποὺ δὲν ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας]

 

3. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Κοραῆ 12, Τ.Κ. 412 23 Λάρισα. Τηλ. 2410 239706.

 

4. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ, Τ.Κ. 403 00 Ἅγιος Κωνσταντῖνος Φαρσάλων.

 

5. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Τ.Κ. 404 00 Ἀµπελῶνας.

 

6. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Αλυκές, Τ.Κ. 383 34 Βόλος.

 

7. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Καραολή, Τ.Κ. 382 21 Βόλος.

 

8. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ, Τ.Κ. 403 00 Φάρσαλα.

 

9. ΑΓ. ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, Τ.Κ. 402 00 Ἐλασσόνα.

 

10. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ, (Παρεκκλήσιον) Τ.Κ. 430 60 Μουζάκιον.

 

11. ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ, Τ.Κ. 371 00 Ἀλµυρός. Τηλ. 24220 22487.

 

12. ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, Λ. Βύρωνος 299, Τ.Κ. 382 22 Βόλος. Τηλ. 24210 55100 & 24210 82230.

 

13. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, Τ.Κ. 400 05 Βερδικοῦσα. Τηλ. 24920 81247.

 

14. ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΑΓ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, (Παρεκκλήσιον) Τ.Κ. 370 01 Ζαγορά.

 

 

Ἱεραὶ Μοναί


 1. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἅγ. Κωνσταντῖνος, Τ.Κ. 403 00 Φάρσαλα.

 

2. ΑΓΊΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΉΣ,  Καλαμπάκα Θεσσαλίας. Τηλ. 24320 31475

 

3. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Λατίνια, Τ.Κ. 415 00 Λάρισα. Τηλ. 2410 61984

 

4. ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, Ριζόµυλος, Τ.Κ. 375 00 Βελεστίνο. Τηλ. 24250 227174

 

5. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, Ρευματιά, Τ.Κ. 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ