Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

ερο Ναοί

  1. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ, Μεσαμπελιές, Τ.Κ. 710 01 ράκλειο. Τηλ. 2810 234080.
  2. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ (Παρεκκλήσιον), Σμάρι - Τ.Κ. 700 06 Καστέλλι.
  3. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Παρεκκλήσια), Τ.Κ. 700 06 Μαθιά Πεδιάδος ρακλείου.

ερα Μοναί

  1. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, Τ.Κ. 710 01 ράκλειο. Τηλ. 2810 239827.
  2. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ, Μουσούτα ρκαλοχωρίου. Τ.Κ. 703 00 ράκλειο.