Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

Ἱερὸς Ναὸς

 

  1. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ, 25 Rue Des Sorrieres, 92190  Meudon, FRANCE. Tel, 0033 146286028