Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

 

ερο Ναοί

 

  1. ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΤΟΥ, ORTHODOXE GEMEINDE «HL. SYMEON STYLITES», Köpenicker Str. 56-57, 10179 Berlin, GERMANY. Tel.: 8316486 ( Ὥρα θ. Λειτουργίας 10.30 π.µ.)
  2. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Σερβόφωνος). SERBISCHE ORTH., GEMEINDE: «VERKLARUNG CHRISTI», AM BECKHOF 52, 336 89 SENNESTADT. Tel.: 029-449-74473.
  3. ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, GRIECHISCH - ORTHODOXE - KIRCHENGE – MEINDE «HL. ZWOELF APOSTEL» 33330 GUETERSLOH, GERMANY.