Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

α) Περιοχή Ναιρόμπι

ερὸς Ναὸς

  1. ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ, Karuri, Τηλ: 00254-732-747751

β) Περιοχή Όρους Κένυα

ερο Ναοί

  1. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, Kanja, τηλ.00254-734-722097
  2. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ, Makengi
  3. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, Gatunduri
  4. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, Kathangiriri, τηλ: 00254-71-0340213

ερα Μοναί

  1. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γυναικεία), Ὄρους Κένυα, τηλ. 00254-721-691233
  2. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀνδρική) Embu, τηλ. 00254-707-090418