Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

Ἱεροὶ Ναοί

  1. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ (Καθεδρικὸς Ναός), 28 Hercules Street, DulwichHill, NSW 2203, tel: 0061-295-698252
  2. ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, 4 GilbertGveBentleigh, Vic 3204 AUSTRALIA, Tel./Fax: 0061-395-575757
  3. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 149 Charman Road, Beaumaris, VIC 3193, tel.: 0061-395-846877
  4. ΕΥΑΓΓ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ, 71 Clonan Road P.O. Box 399, DUBLIN S. AUSTRALIA, 5501 AUSTRALIA. Tel.: 0061-885292078.
  5. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Holy Cross Orthodox Mission, 261 – 265 Spring St., Melbourne, Victoria, 3000, Australia.Tel. 0061 3 9639 0260, email: info@ australianorthodox.org website: www.australianorthodox.org