Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν

Ἱεροὶ Ναοί

  1. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΡΟΣΤΙΣΛΑΒΟΥ, 07614 Mihalany 161, Tel. 00421-566 702157.