Ἱερὰ Σύνοδος

SergiusὉ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος πρώην Πόρτλαντ κ. Σέργιος (κατὰ κόσμον David Black τοῦ Frank Albert καὶ τῆς Ethel Mildret) ἐγεννήθη εἰς τὸ Willimantic τοῦ Κονέκτικατ τῶν Η.Π.Α.  τὸ ἔτος 1942. Ἀνετράφη εἰς προτεσταντικὴν οἰκογένειαν καὶ ἐγνώρισε τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μέσῳ ἄρθρων τοῦ γνωστοῦ Ρώσου Θεολόγου π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ. Τό 1963 μετεστράφη εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν (εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν Ἀμερικῇ O.C.A.) καὶ ἠκολούθησε Θεολογικὰς Σπουδὰς. Ἀπεφοίτησεν ἀπὸ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἁγίου Βλαδίμηρου Νέας Ὑόρκης τό 1967.


Τό 1969 ἐχειροτονήθη ἱερεὺς εἰς τὴν πόλιν Sitka Ἀλάσκας, ὅπου ὑπηρέτησε μέχρι τό 1972. Παρέμεινεν ἐπὶ ἕν ἔτος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου εἰς τό Essex τῆς Ἀγγλίας (1972-1973) καὶ ἓν ἔτος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Σίμωνος Πέτρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους (1976-1977). Ἐπίσης ὑπηρέτησε ὡρισμένας κοινότητας εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας τῆς Ἀμερικῆς.


Τὸ 1983 ἵδρυσε τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου εἰς τὸ Loch Lomond, μίαν μικρὰν ἀπομεμακρυσμένην πόλιν τῆς Βορείου Καλιφορνίας. Ἐγκατέλειψε τὸν Νεοημερολογιτισμὸν τό 2000 ἐντασσόμενος, μετὰ τῆς ἀδελφότητός του, εἰς τὴν HOCNA καὶ τὸ 2004 ἐχειροτονήθη βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Μωϋσέως εἰς τὸ Σιὰτλ τῶν Η.Π.Α. φέρων τὸν τίτλον τοῦ Λὸχ Λόμοντ.


Συναμφότεροι, τὸν Μάϊον τοῦ 2011 προσεχώρησαν εἰς τὴν Κανονικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος. Τὴν 2αν / 15ην Νοεμβρίου 2012, ὅταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πόρτλαντ κ. Μωϋσῆς, εἰς τὰ πλαίσια τῆς εὐρυθμωτέρας διοικήσεως τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, μετετέθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Τορόντο τοῦ Καναδᾶ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος κατέστησε τὴν ἕως τότε Μητρόπολιν Πόρτλαντ, Ἐπισκοπὴν ὑποκειμένην εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς καὶ ἐξέλεξε παμψηφεὶ τὸν ἕως τότε Βοηθὸν Ἐπίσκοπον Λόχ Λόμοντ κ. Σέργιον ὡς ποιμένοντα Ἐπίσκοπον τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Πόρτλαντ.


Τά ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου πρώην Πόρτλαντ κ. Σεργίου εἶναι εἰς τὰς 25 Σεπτεμβρίου (8 Ὀκτωβρίου Ν.Η.) – Ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ.