Ἱερὰ Σύνοδος

Benedict Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀστορίας κ. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ, κατὰ κόσµον Μπράνκο Μιόφσκυ (BrankoMiovski), ἐγεννήθη τῇ 15ῃ/28ῃ Αὐγούστου 1989, εἰς τὴν πόλην τῶν Σκοπίων, ὅπου καὶ ὡλοκλήρωσε τὰς σπουδὰς αὐτοῦ εἰς τὴν ἐκεῖ Θεολογικὴν Σχολήν.

λθὼν ἐν Ἑλλάδι, ἐγένετο δεκτὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας, ὅπου καὶ ἐκάρη Ρασοφόρος Μοναχὸς τὴν 01/14-04-2015 ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου, ὅστις καὶ ἐχειροτόνησεν αὐτὸν Διάκονον τὴν 23-04/06-05-2015.

Τὸ ἔτος 2018 ὁ τότε Ἱεροδιάκονος Βενέδικτος μετέβη εἰς Η.Π.Α. λόγω προβλημάτων ὑγείας, φιλοξενούμενος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς Νέας Ὑόρκης. Ἰαθεὶς ἐκ θαύματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς, ἐζήτησεν καὶ ἔλαβεν ἀπολυτήριον ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας, ἐντασσόμενος εἰς τὴν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς Νέας Ὑόρκης. Ἐκεῖ ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τὴν 15/28-12-2018 καὶ τὴν 14/27-02-2020 ἐκάρη Μεγαλόσχημος Μοναχὸς ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου. 

 

Τὴν 15/28 Φεβρουαρίου 2024, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος τὸν ἐξέλεξε Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τοῦ Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, µὲ τὸν τίτλο τῆς πάλαι ποτὲ διαλάμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀστορίας.

Θεοφιλέστατος, ἐκτὸς τῆς μητρικῆς αὐτοῦ γλώσσης, ὁμιλεῖ ἀρίστως τὴν Ἑλληνικὴν καὶ τὴν Ἀγγλικήν γλῶσσαν.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀστορίας κ. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ εἶναι εἰς τὰς 14/27 Μαρτίου – Ὁσίου Βενεδίκτου.