Προφὶλ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

νεανικός ορθόδοξος σύνδεσμος

ΝΕανικός Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος δημιουργήθηκε τὴν ἄνοιξη τοῦ 2007, ἀπὸ τὴν καλοπροαίρετη  πρωτοβουλία μερικῶν νέων καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη καὶ τὴν ἀρωγὴ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

Οὐσιαστικὰ ἀποτελεῖ τὴν συνέχεια τῆς ἱστορικῆς «Ἑνώσεως Νέων» 1933 – 2007, ἡ ὁποία σὲ παλαιότερες, δύσκολες ἐποχὲς γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, συντέλεσε σημαντικὸ ρόλο στοὺς ἀγῶνες τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων γιὰ τὴν ἀνόθευτη τήρηση τῶν πατρίων παραδόσεων.

Σήμερα 70 καὶ πλέον ἔτη μετά, ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος, δημιουργεῖται γιὰ νὰ ἀνασυντάξει τὶς δυνάμεις τῶν Γνήσιων Ὀρθόδοξων Νέων πρὸς τὴ στήριξη καὶ ἐνίσχυση τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γενικότερα ὁ ΝΕ.Ο.Σύνδεσμος θέλει νὰ ἀποτελέσει αὐτὸ τὸ ζωτικὸ χῶρο ἔκφρασης τῶν ἀπόψεών μας, στήριξης τῶν πρωτοβουλιῶν μας καὶ ὑλοποίησης ἰδεῶν καὶ δράσεών μας, σὲ θέματα ποὺ μᾶς ἀφοροῦν καὶ σχετίζονται πάντα μὲ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καὶ Παράδοση.

Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος, εἶναι ἕνας συμμετοχικὸς θεσμός, ποὺ ὀργανώνεται καὶ ἀναπτύσσεται, δημιουργώντας ἕνα δίκτυο Συνδέσμων τῆς Νεότητας σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῶν Γ.Ο.Χ. ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα. Δὲν εἶναι προσωποκεντρικὸς οὔτε ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη σωματεῖο, ἀλλὰ εἶναι ἕνας Ἐκκλησιοκεντρικὸς θεσμός, ποὺ ἐλέγχεται ἅμεσα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, τὸν παραδεδομένο ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ἀνώτατο θεσμὸ διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας. Πιὸ συγκεκριμένα τὴ γενικὴ ἐποπτεία τοῦ Συνδέσμου ἔχει ἡ ἀρμόδια  Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Νεότητα ἡ ὁποία σήμερα ἀπαρτίζεται ἀπό τους:

  • Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο.
  • Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Φώτιο.
  • Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη.

 

Ἐπεξήγηση τοῦ ἐμβλήματος

παλιοκαινεοσημα

Τίμιος Σταυρὸς ἀπεικονίζεται ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως ἐμφανίστηκε θαυματουργικὰ τὴ νύχτα τῆς 13ης  πρὸς 14ης  Σεπτεμβρίου 1925 στὸ ἐξοχικὸ μοναστηράκι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν πλαγιὰ τοῦ Ὑμηττοῦ, ὅπου τελοῦνταν ἱερὰ ἀγρυπνία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὸ πάτριο ἑορτολόγιο. Αὐτὸς ὁ Τίμιος Σταυρὸς ὑποδηλώνει τὴν ταυτότητά μας. Ὅ,τι δηλαδὴ εἴμαστε ἡ Νεολαία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τὸν ἱερὸ ἀγώνα τῶν ὁποίων ἐπευλόγησε ὁ Θεὸς μὲ τὸ συγκλονιστικὸ αὐτὸ θαῦμα, τὸ ὁποῖο ἔγραψαν καὶ οἱ ἐφημερίδες

Στὸ κέντρο, ἡ στέγη τῆς Ἐκκλησίας, στηρίζεται ἀπὸ τὰ ἀρχικά του συνδέσμου (ΝΕΟΣ) ποὺ ὑποδηλώνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία στηρίζεται στὴ νεολαία ποὺ εἶναι οὐσιαστικά το μέλλον της.

Καὶ δεξιά, τὸ κυπαρίσσι, εἶναι τὸ ἀγέρωχο καὶ ἀειθαλὲς αὐτὸ δέντρο ποὺ ἀποτελεῖ σύμβολο τῆς νιότης.