Δραστηριότητα

Η' Συνάντηση Συνδέσμων

 

H’ Συνάντηση Ἀντιπροσώπων Νεότητας Δευτέρα 17/30 Μαΐου 2011


Τήν Δευτέρα 17/30 Μαΐου 2011, στήν προσφάτως ἀνακαινισμένη αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ρόδον τό Ἀμάραντον, στήν περιοχή Καραβά Πειραιῶς, πραγματοποιήθηκε ἡ «H’ Συνάντηση Ἀντιπροσώπων Νεότητας». Δεκαπέντε νέοι ὑπό τήν προεδρία τοῦ αἰδεσιμωτάτου πατρός Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, συσκέφθηκαν ἐπί οὐσιωδῶν θεμάτων πού ἀφοροῦν τήν νεότητα καί τίς δραστηριότητες τοῦ Συνδέσμου τῶν Νέων σέ κεντρικό καί περιφερειακό ἐπίπεδο.

 


 

p5300042

Τό θεματολόγιο διαρθρώθηκε ὡς ἑξῆς:


1) Χαιρετισμός καί παρουσίαση τοῦ νέου Προέδρου τῆς Συντονιστικῆς, π. Μιχαήλ


2) Ἡ Αἱμοδοσία τῆς 19ης Ἰουνίου 2011


3) Ἡ προγραμματισμένη γιά τή 18η Ἰουλίου 2011 ἐκδρομή στήν Κωνσταντινούπολη.


Ἡ ἐκδρομή παρά τήν συμμετοχή ἀρκετῶν, ἀκυρώθηκε ὁριστικά λόγω μή συμπληρώσεως ἱκανοῦ ἀριθμοῦ συμμετοχῶν.


4) Πρῶτες σκέψεις καί σχεδιασμός δράσεων γιά τήν ἑπόμενη Πανελλήνια Σύναξη


     Πότε: Σάββατο 29 Ὀκτωβρίου 2011

     Θέμα: «Οἱ νέοι συνομιλοῦν μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπό τους».

     Δραστηριότητες: Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2011, προαιρετική ἐκδρομή.


Ζητήθηκε ἀπό τούς Συνδέσμους νά μαζέψουν ἐρωτήσεις ἀπό τούς νέους των ἐνοριῶν τούς τίς ὁποῖες θά ἤθελαν νά θέσουν στόν Ἀρχιεπίσκοπο καθώς καί νά ἀποστείλουν ἐγκαίρως μέχρι τέλη Αὐγούστου φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τίς δραστηριότητες τῶν ἐνοριῶν τους.


5) Ἑπόμενες δραστηριότητες:

       α) Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες: Διοργάνωση ἐπίσκεψης στίς Φυλακές ἀνηλίκων Αὐλώνας. Ἀποφασίστηκε ἡ διοργάνωση ἐπίσκεψης στίς Φυλακές Ἀνηλίκων Αὐλώνας ὑπό τήν ἀρωγή τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου ἡ ὁποία καί θά ἐκδώσει σχετικό ἐνυπόγραφο ἔγγραφο μέ τό ὁποῖο καί θά ἐφοδιαστοῦν ὅλοι οἱ Σύνδεσμοι γιά νά μπορέσουν νά ξεκινήσουν τήν προμήθεια εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης ἀπό τίς ἁλυσίδες τῶν μεγάλων πολυκαταστημάτων.

      β) Πνευματικές Δραστηριότητες: Ἡ ἐπικείμενη ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτή τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στόν Ι. Ν. Ἄγ. Νικολάου Ἀχαρνῶν. Καθώς καί ἐν ἀναμονή προτεινόμενων ἡμερομηνιῶν ἀπό τούς συνδέσμους σέ συνεννόηση μέ τούς ἑκάστοτε ἐφημερίους γιά τέλεση Ι. Ἀγρυπνιῶν.

   γ) Προτάθηκε νά φιλοξενεῖται στό ἐπίσημο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τή «Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας» μόνιμη στήλη γιά τούς νέους.

      δ) Πρίν ἀπό κάθε Σύναξη Συνδέσμων νά τελεῖται Ἱερά Παράκληση.


6) Οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ι. Μ. Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία δασικό χωριό Δρυάδες Καρδίτσας. Ἡμερομηνίες: 14-27/7 Ἀγόρια καί 27/7-9/8 Κορίτσια. Ζητήθηκε ἀπό τούς Συνδέσμους ἡ ἀνεύρεση ἐθελοντῶν ὁμαδαρχῶν. Καί συζητήθηκε ἡ ἀναβίωση τῶν Κατασκηνώσεων στήν περιοχή τῶν Ἀθικίων, Κορινθίας γιά τή νότια Ἑλλάδα, καθώς τοῦτο ἀποτελεῖ καί ἐπιθυμία τοῦ

 

7) Προτάθηκε ἐκδρομή στή Βόρειο Εὔβοια


8) Κινητοποίηση ἀνενεργῶν Συνδέσμων.