Δραστηριότητα

Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου

PitaNeOS151

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου (19-1-2015, ἐκκλ. ἡμ.), ὁ Νεανικὸς ρθόδοξος Σύνδεσμος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος διοργάνωσε ἑσπερινή, ἑορταστική, τιμητικὴ ἐκδήλωση στὸν ἱστορικὸ Ι. Ν. Ἁγίας Μαρίνας Καλλιπόλεως Πειραιῶς.

PitaNeOS15a

 

PitaNeOS15b

Τὸ πλούσιο πρόγραμμα ἄρχισε μὲ σύντομη εἰσαγωγικὴ παρουσίαση τῆς ἐκδηλώσεως ἀπὸ τὸ μέλος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ. π. Λεωνίδα Πίττο καί προβολὴ ψυχωφελοῦς ταινίας σχετικῆς μὲ τὴν προσευχή.

PitaNeOS2015

κολούθησε σχολιασμός της ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀττικῆς και Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς καὶ στὶς προϋποθέσεις της, ὥστε νὰ εἰσακούγεται στὸν Οὐρανό.

PitaNeOS15d

PitaNeOS15f

Στὴ συνέχεια, ἡ μεικτὴ νεανικὴ 25μελὴς χορωδία «Πάτριον Ἀναλόγιον», ὑπὸ τὸ μουσικολογιώτατο κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο, ἀπέδωσε μὲ ζωντάνια καὶ παλμὸ ἐπίκαιρους ὕμνους τοῦ Τριωδίου εἰσάγοντάς μας στὸ προσευχητικὸ καὶ κατανυκτικὸ πνεῦμα τῆς περιόδου.

 

PitaNeOS15g


κολούθως, γιὰ τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ὁ Σύνδεσμος τῶν Νέων θέλοντας νὰ τιμήσει τοὺς νέους καὶ τὶς νέες ποὺ εἰσήχθησαν στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2014 – 2015 ἀπένειμε τιμητικοὺς ἐπαίνους σὲ 13 νέους σὰν μιὰ συμβολικὴ κίνηση γιὰ τοὺς κόπους τους καὶ γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων τους,πάντα μὲ τὴν εὐχὴ νὰ ἀναδειχθοῦν ἄξιοι καὶ χρήσιμοι ἄνθρωποι γιὰ τὴν πατρίδα μας!

PitaNeOS15j


Τοὺς ἐπαίνους, τοὺς ὁποίους ἐπιμελήθηκε ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κ. Φώτιος, ἐπέδωσε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος, ὡς Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος, μαζὶ με σχετικὸ ἀναμνηστικὸ δῶρο.

PitaNeOS15k

Τέλος, ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης, Σεβασμιώτατος Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος, κ. Γερόντιος, ἐπιλόγησε τὴν ἐκδήλωση κι ἔκοψε τὴν Ἁγιοβασιλόπιτα, τὸ δώρο τοῦ φλουριοῦ τῆς ὁποίας ἦταν ἕνα πνευματικὸ καὶ συνάμα πρακτικὸ βιβλίο, αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει ἐρωταποκρίσεις ἐπὶ ποικίλων πνευματικῶν θεμάτων.

PitaNeOS15l

PitaNeOS15n


Στὴν παρακείμενη αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπή, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη καὶ ἐπιμέλεια τοῦ Προέδρου τῆς, αἰδεσιμοτάτου π. Στυλιανοῦ Τομαῆ, εἶχε ἐτοιμάσει πλούσια κεράσματα γιὰ ὅλους.

 

pitaNeos15p

 

PitaNeOS15o

Γιὰ ἀκόμα μία φορὰ δόθηκε στοὺς παρισταμένους κληρικοὺς καὶ νέους ἡ εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνήσουν, νὰ ἐνισχύσουν τὶς σχέσεις καὶ τοὺς πνευματικούς τους δεσμοὺς μέσα σ’ ἕνα ἑορταστικὸ καὶ οἰκογενειακὸ κλῖμα.

PitaNeOS15s

 

Δεῖτε καὶ impc.gr & imab.gr