Δραστηριότητα

Ε' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ

Ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐχαρίστως ἐνημερώνει τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους του, ὅτι ὀργανώνει τὴν E' Πανελλήνια Συνάντηση Νέων στὸ «Κτῆμα 10» Ἀσπροπύργου, τὴν 1η Νοεμβρίου 2014 (ν. ἡμ.) μὲ κεντρικὸ θέμα καὶ τίτλο: Κρίση καὶ Ἐλευθερία.

 

afisa e panellinia

 

Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης ἐν συντομία

 

  • Ἔναρξη μὲ τήν Ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ, στὸ γραφικὸ ξύλινο Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, ποὺ βρίσκεται μέσα στοὺς καταπράσινους χώρους τοῦ κτήματος.
  • Πρωινὸ κέρασμα καὶ καφὲς ὑπὸ τοὺς ἤχους παραδοσιακῶν «ἀκουσμάτων» τῆς Πατρίδας μας, ἀπὸ τὴν ὀρχήστρα καὶ χορωδία «ἙλληνΟρθόδοξη Κληρονομιὰ» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ μουσικολογιωτάτου π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου.
  • Στὴν κεντρικὴ εἰσαγωγικὴ εἰσήγηση, ὁμιλητής θὰ εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξει τὸ θέμα τοῦ τίτλου μὲ σκοπὸ νὰ προβληματίσει καὶ νὰ δώσει ὤθηση στοὺς νέους γιὰ συζήτηση.
  • Οἱ νέοι μας στὴ συνέχεια ἀνὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα (15 – 22 καὶ 23 – 35) καὶ σὲ διάταξη στρογγυλῶν τραπεζιῶν θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ συμπροβληματιστοῦν καὶ νὰ συζητήσουν τὶς πτυχὲς τῆς κρίσης ποὺ οἱ ἴδιοι βιώνουν στὴν ἡλικία καὶ θέση ποὺ βρίσκονται, μέσα ἀπὸ ὁμαδοσυνεργατικὲς δραστηριότητες, ποὺ θὰ κεντρίσουν τὸ ἐνδιαφέρον καὶ θὰ παράγουν συμπεράσματα καὶ προβληματισμοὺς μὲ πρωτότυπο τρόπο.
  • Πρὶν τὸ γεῦμα θὰ ὑπάρξει  μικρὸ ἐνημερωτικὸ ἀφιέρωμα στὴν ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀφρική. Γι' αὐτὸ, καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης, θὰ ὑπάρχουν στὴν εἴσοδο ἐκθετήριο μὲ καλαίσθητα ἐργόχειρα ἀπὸ διάφορα κατηχητικὰ σχολεῖα καὶ ἔκθεση χριστιανικοῦ βιβλίου τῶν ὁποίων τὰ σόδα θὰ διατεθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου γιὰ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο.
  • Μετὰ τὸ γεῦμα θὰ ὑποδεχθοῦμε τὸ χορευτικὸ σύνολο ἀπὸ τοὺς νέους της ἐνορίας Ἀναλήψεως Πατρῶν καὶ τοῦ Συλλόγου Ποντίων Ἀσπροπύργου «Οἱ ἀκρίτες τοῦ Πόντου».
  • Ἡ ἐκδήλωσή μας θὰ ὁλοκληρωθεῖ (ὅπως καὶ κάθε φορά) μὲ τὴν καθιερωμένη κλήρωση, ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν στήριξη τῶν ἐτησίων δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου μας.