Δραστηριότητα

Τεῦχος 2 τῆς "Νεανικῆς Ἐπικοινωνίας"

"Νεανικὴ Ἐπικοινωνία" ἀποτελεῖ τὴν περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου στὴν ὁποία περιγράφεται ἡ δραστηριότητα τοῦ Συνδέσμου.

Τὸ ὑπ᾽ άριθμ. 2 τεῦχος μπορεῖτε νὰ δεῖτε ΕΔΩ