Δραστηριότητα

Τεῦχος 1 τῆς "Νεανικῆς Ἐπικοινωνίας"

Ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος προέβη στὴν ἔκδοση περιοδικοῦ στὸ ὁποῖο περιγράφεται ἡ δραστηριότητα τοῦ Συνδέσμου. 

 Τὸ ὑπ᾽ άριθμ. 1 τεῦχος μπορεῖτε νὰ δεῖτε ΕΔΩ