Δραστηριότητα

Εἰσαγωγικὸς Χαιρετισμὸς στὴν 9η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ ΝεΟΣ

Εἰσαγωγικὸς Χαιρετισμὸς στὴν 9η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ ΝεΟΣ

 

 

+Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Προέδρου τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝεΟΣ

 

Σεβασμιώτατοι ἅγιε Ἀδελφέ·

γαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·
γαπητοί μας νέοι καὶ νέες·

Ο  ΝΕΑΝΙΚΟΣ Ὀρθόδοξος Σύσδεσμός μας βρίσκεται στὴν εὐχάριστη θέση νὰ διοργανώνει, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὴν 9η Πανελλήνια Συνάντησή του. Τὸ θέμα τῆς Ἐκδηλώσεώς μας αὐτῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ κύριο ἐτήσιο γεγονὸς τοῦ ΝεΟΣ, σχετικὰ μὲ τὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης, εἶναι ἀμέσου ἐνδιαφέροντος καὶ ὅσα θὰ ἀκουσθοῦν ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ἀποδειχθοῦν ἰδιαίτερα διαφωτιστικά, χρήσιμα καὶ ὠφέλιμα.

ClementΟἱ δυνατότητες, ἀπὸ τὴν ἔναρξη ἰδίως τῆς τρίτης χιλιετίας ποὺ διανύουμε, σχετικὰ μὲ τὴν πρόσβαση στὴν γνώση καὶ τὴν ἐπικοινωνία, μέσα κυρίως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ εἰδικότερα ἀπὸ τὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης, εἶναι ὁμολογουμένως ἀσύλληπτες. Οἱ νέοι μάλιστα ἄνθρωποι σπεύδουν μὲ ἀσυγκράτητη ἐπιθυμία νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνονται, ὅτι τοὺς παρέχεται σὰν δύναμη: ἀπὸ τὴν φαινομενικὰ ἀπόλυτη ἐλευθερία νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας ὅπως καὶ ὅποτε θέλουν, κρυμμένοι πίσω ἀπὸ τὴν ἀπρόσωπη σιγουριὰ καὶ ἀσφάλεια τῆς ὅποιας ὀθόνης τους, μικρῆς ἤ μεγάλης. Τὸ ἴδιο ὅμως γίνεται σχεδὸν καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους διασυνδεδεμένους χρῆστες.

τσι, ἀπὸ τὴν μιὰ ἡ ὑπερβολικὰ μεγάλη πληροφορία ποὺ δὲν φαίνεται νὰ μπορεῖ νὰ ἀξιοποιηθεῖ, ἐκτιμηθεῖ καὶ χρησιμοποιηθεῖ σωστὰ καὶ δημιουργικά, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἐπικοινωνία ποὺ εἶναι περισσότερο ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν, ποὺ κυριαρχεῖ ἡ ἀτομικότητα, ἡ προκλητικότητα καὶ ἡ ἔλλειψη ἀληθινῆς/ζωντανῆς ἐπικοινωνίας, καὶ ποὺ ἡ ἀπόπειρα τοῦ ὅποιου διαλόγου καταντᾶ συνήθως μιὰ ἀρένα ἄκομψων ἕως βάρβαρων συγκρούσεων, συνιστοῦν ἕνα σύνθετο πρόβλημα ποὺ ἀφορᾶ ὅλους μας καὶ ποὺ πρέπει νὰ τὸ κατανοήσουμε καλύτερα καὶ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε γόνιμα.

Δυστυχῶς, εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ πρόοδος δὲν φαίνεται νὰ συμβαδίζει μὲ τὴν τεχνική. Στὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης γνωρίζουμε ὅτι κυριαρχεῖ ἡ ἀσημαντότητα, ἡ ρηχότητα, ἡ χυδαιότητα καὶ ἡ βαναυσότητα· αὐτὸ ποὺ προβάλλεται εἶναι συνήθως μιὰ εἰκονικὴ βιτρίνα, μιὰ ἐπίπλαστη καὶ φτιαχτὴ εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ, ἕνας ναρκισσισμὸς καὶ μιὰ ἐπικίνδυνη ἐγωπάθεια.

Σωστὰ ἔχει ἐπισημανθεῖ, ὅτι μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν πληροφορία καὶ ἐπικοινωνία, «ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος γίνεται λιγότερο ἐλεύθερος καὶ περισσότερο ἐθισμένος. Γίνεται λιγότερο σοφὸς καὶ περισσότερο περίεργος. Λιγότερο “φίλος” καὶ περισσότερο ἀδιάκριτος».

μως, ὁ ἐντοπισμὸς τοῦ προβλήματος δὲν σημαίνει ἀπαξίωση τῶν θετικῶν δυνατοτήτων, οὔτε μιὰ ἀρνητικὴ στάση στὴν δεδομένη πλέον κατάσταση. Ἀλλά, προσκαλεῖ σὲ καλύτερη ἐπίγνωση καὶ ἐγρήγορση, σὲ καλλιέργεια καὶ ἐνεργοποίηση ἐκείνων τῶν πνευματικῶν ἀντισωμάτων, ποὺ θὰ βοηθήσουν νὰ ἐπωφεληθοῦμε τῶν θετικῶν στοιχείων, ἀπορρίπτοντας τὰ ἀρνητικά.

λπίζω σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ Συνάντησή μας νὰ συμβάλλει οὐσιαστικά, μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, τῶν Πατέρων καὶ Ἀδελφῶν μας, μὲ τὴν φωτισμένη Εἰσήγηση τοῦ π. Μιχαήλ, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ συμβολὴ ὅλων τῶν παρισταμένων.

Χορωδία μας μὲ τοὺς ὕμνους στὸ πρῶτο μέρος καὶ τὰ παραδοσιακὰ καὶ ἐθνικὰ ἄσματα στὸ δεύτερο, ἀναμένεται νὰ μᾶς κρατήσει βοηθητικὴ συντροφιὰ στὴν πορεία μας. Τὴν εὐχαριστῶ ἐκ προοιμίου καὶ μάλιστα τὴν διευθύνουσα Μαρία Κοντογιαννοπούλου!

Εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδίας τὰ Μέλη καὶ πολύτιμους Συνεργοὺς τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς μας π. Ματθαῖο Μαβίδη (Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας), Ζαχαρούλα Στέφα καὶ Χρῆστο Ἰωακεὶμ (Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν), Βαρβάρα Μέλλου (Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος) καὶ Κωνσταντῖνα Γιαννοπούλου (Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς), γιὰ τὴν καλὴ συνεργασία καὶ βοήθεια· εὐχαριστῶ ἐπίσης καὶ ὅλους ἐκείνους ποὺ βοήθησαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς παρούσας Ἐκδήλωσής μας, καὶ μάλιστα τὸν π. Γεώργιο Κοντογιώργη τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως· ἀκόμη, εὐχαριστῶ καὶ τὴν Παρουσιάστριά μας Παναγιώτα Γαλανοπούλου, Φοιτήτρια, ἀπὸ τὸν Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τσακοῦ, καὶ τῆς εὔχομαι καλὴ ἐπιτυχία!

Λοιπόν, καλή μας ἐπιτυχία! Εὐχαριστῶ!