Δραστηριότητα

A' Σύναξη Κατηχητῶν

Τό Σάββατο 18/5-9-2010, ἡ Σχολή Κατηχητῶν σέ συνεργασία μέ τόν Σύνδεσμο νέων, πραγματοποίησε τήν πρώτη Σύναξη Κατηχητῶν ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, στόν Ἱερό Ναό Ἄγ. Νικολάου Ἀχαρνῶν. Προσκλήθηκαν μέ γραπτή πρόσκληση παραπάνω ἀπό 100 κατηχητές καί φοιτητές τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν καί συμμετεῖχαν 50. Πραγματοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες τρεῖς εἰσηγήσεις:

 

synaxi_katixitwn_2

 

 

    α) Μεθοδολογία μαθήματος Κατηχητικοῦ Σχολείου ἀπό τήν φιλόλογο κ. Μαρία Παϊβανά.


    β) Τμήματα καί τάξεις κατηχητικῶν σχολείων μέ μαθητές διαφόρων ἡλικιῶν, ἀπό τόν ἐλλογιμώτατο θεολόγο καί  ἐκπαιδευτικό κ. Ζήσην Τσιότραν.


    γ) Ἐκπαιδευτικοί στόχοι ἀνά βαθμίδα ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μαραθῶνος κ.
Φώτιο.

 

Τέλος παρετέθη φιλόξενη καί πλούσια τράπεζα ἀπό τόν Καθεδρικό Ναό.

synaxi_katihitwn_3

 

Νά σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ Σχολή Κατηχητῶν λειτουργεῖ ἐδῶ καί 10 χρόνια καί ἀποτελεῖ τήν πρώτη προσπάθεια τῆς ἐκκλησίας νά ἐπιμορφώσει συστηματικά τά στελέχη της. Εἶναι διετοῦς φοίτησης καί οἱ ἐκπαιδευόμενοι μποροῦν νά ἐπιλέξουν μεταξύ τοῦ συμβατικοῦ τρόπου παρακολούθησης τῶν εἰσηγήσεων ἀλλά καί τῆς ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαίδευσης.

 

 

synaxi_katixitwn

 

Ἡ ἔναρξη τοῦ Β΄ Κύκλου τῶν Μαθημάτων τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, θά πραγματοποιηθεῖ τήν Δευτέρα 18/31 Ἰανουαρίου 2011, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, στίς 6.00 μμ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας. Θά τελεσθεῖ ὁ ἁγιασμός καί ἡ ἐναρκτήρια πανηγυρική ὁμιλία. Δέν θά γίνει μάθημα. Τά μαθήματα θά ἀρχίσουν Σάβ. 30-1/12-2-2011 ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.

 

Πληροφορίες, στό site τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν.