Δραστηριότητα

4η ἐθελοντική Αἱμοδοσία


Ἡ 4η ἐθελοντική Αἱμοδοσία τοῦ Νεανικοῦ  Ὀρθοδόξου Συνδέσμου


Μέ ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ 4η κατά σειρά Ἐθελοντική Αἱμοδοσία ποῦ ἔλαβε χώρα τήν Κυριακή 10-23/1/2011 στόν Μητροπολιτικό Ι. Ν.γ. Ἀθανασίου, τῆς Ι. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου.


Ὁ συνολικός ἀριθμός αὐτῶν ποῦ ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τοῦ Συνδέσμου γιά προσφορά αἵματος ξεπέρασε τούς 70, μέ μεγάλο ποσοστό νέων καί γυναικών. Ὁ τελικός ἀριθμός φιαλῶν ποῦ συλλέχτηκαν ἦταν 55, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

aima1

Οἱ ἀνάγκες καί τά ἔκτακτα περιστατικά ποῦ καλύπτει ἡ Τράπεζα Αἱμοδοσίας τοῦ Συνδέσμου εἶναι πάμπολλα μέ χαρακτηριστικό παράδειγμα τήν πρόσφατη παροχή 10 φιαλῶν μέσα σέ ἑπτά μέρες καί μόνο!

 aima2

Ἡ ὅλη προσπάθεια εἶναι:

  • Ἐθελοντική, δέν ἀμείβεται ἐδῶ στή γῆ ἀλλά στόν Οὐρανό. 

  • Ἀνεκτίμητη, διότι τό αἷμα δέν παρασκευάζεται σέ κανένα ἐργαστήριο.

  • Μία κατεξοχήν πράξη φιλανθρωπίας καί ἡ ὕψιστη μορφή ἐλεημοσύνης κατά μίμησην τοῦ Πρώτου Αἱμοδότη, τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ.

  • Μία ἀνώδυνη διαδικασία διάρκειας μόλις 10 λεπτῶν.

  • Μιά μικρή ἀπόδειξη ἀγάπης πρός τόν πλησίον μας καί ἐλάχιστη ἔνδειξη ὅτι εἴμαστε χριστιανοί καί μάλιστα Γνήσιοι ὄχι μόνο στά λόγια

 

 Θερμά συγχαρητήρια σέ ὅσους κοπίασαν γιά τήν ἄψογη, ἀπό κάθε ἄποψη, διοργάνωση καί αὐτῆς τῆς αἱμοδοσίας καί φρόντισαν γιά τίς συνεχεῖς ἀνακοινώσεις στά ἐκκλησιάσματα, τήν προηγηθεῖσα ἐκστρατεία  προσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐνημερώσεως ὅλων των αἱμοδοτῶν δί’ ἐπιστολῆς καί τηλεφωνημάτων,  τήν ἀφιλοκερδῆ σχεδίαση καί ἐκτύπωση τῆς ἀφίσας καί τήν προετοιμασία τοῦ πλούσιου πρωινοῦ κεράσματος.

aima3

Ἡ ἑπόμενη συνάντηση ἀγάπης καί προσφορᾶς εἶναι τήν  Κυριακή 6/19 Ἰουνίου 2011.

Ὅλοι ὅσοι ἀπό ἐμᾶς εἴμαστε ὑγιεῖς, ἔχουμε αὐτήν τήν ἠθική ὑποχρέωση. Σᾶς περιμένουμε ὅλους ἐκεῖ!