Δραστηριότητα

Ἡ Γ’ Πανελλήνια Σύναξη 2011

Τὸ Σάββατο 16/29 Ὀκτωβρίου 2011, ὁ Σύνδεσμος τῆς Νεολαίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, ὑπὸ τὴν σκέπη καὶ καθοδήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητας, διοργάνωσε τὴν τρίτη κατὰ σειρὰ Πανελλήνια Σύναξη Ὀρθοδόξων Νέων, ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο: «Οἱ νέοι συζητοῦν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπό τους».

 

7a


        Ἡ καθιερωμένη αὐτὴ ἐτήσια συνάντηση τῆς νεολαίας μας, πραγματοποιήθηκε φέτος στὴν φιλόξενη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς, μὲ θέα τὸ γαλάζιο του Ἀργοσαρωνικοῦ, μετὰ ἀπὸ ἐνέργειες τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, Σεβασμιωτάτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμίνος κ. Γεροντίου καθὼς καὶ μὲ τὴ μέριμνα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, γιὰ τὴν κάλυψη πολλῶν λειτουργικῶν ἐξόδων.


        Στὴν πρόσκληση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου, ἀπάντησαν μὲ τὴν δυναμική τους παρουσία παραπάνω ἀπὸ 300 νέα παιδιὰ ἀπὸ ὅλες τὶς ἐνορίες τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων μὲ τὸν κύριο ὄγκο νὰ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὴν περιφέρεια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμίνος καὶ τὴν Μητρόπολη Ἀττικῆς. Καὶ φέτος κατέφθασαν ὁμάδες νέων καὶ ἀπὸ τὴν ἐπαρχία, ἀπὸ τὴν Χαλκίδα, τὴν Πάτρα καθὼς καὶ ὁμάδα 25 νέων μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν π. Παναγιώτη Παυλίδη καὶ τὴν πρεσβυτέρα του, ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.


        Φέτος κεντρικὸ πρόσωπο τῆς συνάξεως, ἀποτέλεσε ὁ ἴδιος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ὑποβλήθηκε σὲ μία μακροσκελῆ ἰδιότυπη συνέντευξη ἀπὸ τὰ ἴδια του τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα μέσα ἀπὸ ἕνα καταιγισμὸ ἐρωτήσεων, εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν ἀπὸ κοντὰ τὸν πνευματικό τους Πατέρα καὶ νὰ συζητήσουν μαζί Του φλέγοντα ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν σύγχρονο ὀρθόδοξο χριστιανὸ, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νὰ διάγει μία ὅσο τὸ δυνατὸν πνευματικὴ ζωὴ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ χαοτικὸ γίγνεσθαι.

 

6a


        Ὅλα τα ἐρωτήματα εἶχαν συγκεντρωθεῖ μέσα ἀπὸ μία διαδικασία ἡ ὁποία κράτησε ἀρκετὲς ἑβδομάδες. Πραγματοποιήθηκαν πολλὲς τοπικὲς ἐνοριακὲς συνάξεις νέων κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ νέοι ἐξέφρασαν ἐλεύθερα τὴ γνώμη τους καὶ κατέθεσαν τὰ ἐρωτήματά τους, τὰ ὁποῖα φρόντισαν οἱ Ἐνοριακοὶ Σύνδεσμοι νὰ τὰ ἀποστείλουν ἐγκαίρως στὴν Συντονιστικὴ Ἐπιτροπή.  Ἐν τέλει, ὁμαδοποιήθηκαν σὲ τρεῖς μεγάλες κατηγορίες: ἱστορικοῦ, πνευματικοῦ καὶ σύγχρονου κοινωνικοῦ περιεχομένου.


        Ὁ Μακαριώτατος, παρὰ τὴν σωματικὴ καταπόνηση ἀπὸ τὸ βεβαρυμμένο πρόγραμμα τῆς προηγούμενης ἑβδομάδας, ἦταν εὐδιάθετος καὶ προσηνὴς μὲ τοὺς «μικρούς του ἀδελφούς», ὅπως χαρακτηριστικὰ τόνισε, καὶ μέσα ἀπὸ δύο ἐμπνευσμένες εἰσηγήσεις καὶ ἀπὸ τὶς συνακόλουθες κατατοπιστικὲς ἀπαντήσεις στὸ σχετικὸ ἐρωτηματολόγιο ποὺ τοῦ τέθηκε, παραστάθηκε ὡς γνήσιος Πατέρας μας.


        Στὸ πρῶτο μέρος τῆς Συνάξεως ἐκφωνήθηκε παρὰ τοῦ Μακαριωτάτου, τριαντάλεπτη εἰσήγηση ἀναφορικὰ μὲ τοὺς δισχιλιετεῖς ἀγῶνες τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπικεντρώνοντας τὸ ἐνδιαφέρον σὲ ἱστορικὲς μαρτυρίες γιὰ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ παλαίσματα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Οἱ ἐρωτήσεις ποὺ ἐκφωνήθηκαν ἦταν οἱ ἑξῆς:

 • žΤί εἶναι τὰ «Πάτρια» καὶ ποιὰ ἡ ἐμπειρία σας κατὰ τὴ συγγραφή τους.
 • žΣτὶς παρέες μας βλέπουμε νὰ ἐπικρατεῖ ἡ λογική του ὠχαδερφισμοῦ σὲ θέματα οἰκουμενισμοῦ, συμπροσευχῶν κ.λπ μὲ τὸ σύνηθες πρόσχημα: «τί γνωρίζετε ἐσεῖς; Δηλαδὴ ὅλος ὁ κόσμος εἶναι λάθος κι ἐσεῖς εἶστε οἱ σωστοί;» Τελικὰ εἴμαστε ΟΙ σωστοί;
 • žΠολλοὶ μὲ τὸ νέο ποὺ θέλουν νὰ γυρίσουν μὲ τὸ παλαιὸ λόγω οἰκουμενισμοῦ, μᾶς κατηγοροῦν γιὰ πολυδιάσπαση καὶ ὕπαρξη πολλῶν παρατάξεων. Ἀποτελοῦν οἱ ἄλλες ὁμάδες τὴν Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ.; Ἂν ὄχι, πῶς μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποδείξουμε καὶ στοὺς μὲν καὶ στοὺς δέ, μὲ ἁπλὰ καὶ κατανοητὰ ἐπιχειρήματα ὅτι ἡ Ἱερά μας Σύνοδος εἶναι αὐτὴ ποῦ ἐκπροσωπεῖ τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων;
 • žΓιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ δημιουργοῦνται τόσα προβλήματα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας;
  žΠοιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας μας στοὺς μικτοὺς γάμους δηλαδὴ ὁ ἕνας σύζυγος μὲ τὸ παλαιὸ καὶ ὁ ἄλλος μὲ τὸ νέο μὲ δεδομένο ὅτι αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει σημεῖο προστριβῆς στὸ μέλλον καὶ ἴσως νὰ διχάσει τὰ παιδιὰ στὸ τί θὰ ἀκολουθήσουν;
 • žΜποροῦμε νὰ παρευρισκόμαστε σὲ μυστήρια νεοημερολογιτῶν ὡς προσκεκλημένοι; Ἐκλαμβάνεται ὡς συμπροσευχὴ μὲ αἱρετικούς;

 

2a


        Μετὰ τὸ διαλλειμα  γιὰ φαγητὸ καὶ ἀναψυχή, ἀκολούθησε σύντομο ἀφιέρωμα στὸ ἡρωικὸ ἔπος τοῦ 1940 ἐκ τοῦ ὁποίου ὁ Μακαριώτατος ἔλαβε ἀφορμὴ γιὰ νὰ συνδέσει τὴν ἐμπειρία τοῦ κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὰ ὀχυρὰ Ροῦπελ, μὲ τὰ πνευματικὰ ὀχυρά, τὸν πνευματικὸ πόλεμο καὶ τὶς προκλήσεις τὶς ὁποῖες ἀντιμετωπίζει ὁ σημερινὸς χριστιανός. Τὸ ἐρωτηματολόγιο ποὺ ἀκολούθησε ἦταν τὸ ἑξῆς:

 • ž«Εἶμαι μὲ τὸ παλαιὸ» σημαίνει ὅτι ἀκολουθῶ ἕνα ἡμερολόγιο ποῦ ἀργεῖ κατὰ 13 ἡμέρες στὶς γιορτὲς ἢ τελικά εἶναι ὅτι ἀκολουθῶ ἕνα διαφορετικὸ τρόπο ζωῆς;
 • Πῶς γίνεται νὰ εἶναι κάποιος 24 ὧρες χριστιανὸς μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται; Πῶς μπορεῖ νὰ τὸ ἐπιτύχει;
  Μέχρι ποῦ μπορεῖ νὰ ἐπεμβαίνει ὁ γονιὸς στὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ του καὶ σὲ ποιὰ ἡλικία εἶναι τὸ παιδὶ αὐτόνομο νὰ βαδίζει μόνο του στὰ πνευματικά του;
 • žΘέλημα Θεοῦ - Βουλὴ ἀνθρώπου. Τελικὰ καὶ οἱ κακὲς πράξεις ποῦ κάνει ὁ ἄνθρωπος εἶναι θέλημα Θεοῦ; Πόσο ὑπεύθυνος εἶναι ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν κατάληξή του; Ὑπάρχει προκαθορισμένος προορισμὸς γιὰ τὸν καθένα;
 • žἊν ἕνας νέος δὲν ἐπιλέξει τὸν γάμο, τότε ὁ μοναχισμὸς εἶναι μονόδρομος; Ὑπάρχουν ἐναλλακτικοὶ δρόμοι καὶ ἂν ναί, ποιοὶ εἶναι οἱ πνευματικοὶ κίνδυνοι ποὺ ἐλλοχεύουν σὲ κάθε περίπτωση;
 • žΠοιὰ εἶναι τὰ βασικὰ κριτήρια ποῦ πρέπει νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦ ὅταν θὰ ἀναζητήσουμε Πνευματικό;
  žΠῶς πρέπει νὰ προσευχόμαστε σὲ δημόσιο χῶρο; (π.χ. σὲ ἕνα ἑστιατόριο, στὸ λεωφορεῖο κ.λπ.).
 • žΕἶναι ἁμαρτία γιὰ μιὰ γυναῖκα νὰ περιποιεῖται τὸν ἑαυτό της γιὰ νὰ νιώθει ὄμορφη, ἐμφανίσιμη καὶ γενικὰ ἑλκυστικὴ γιὰ τὸ ἄλλο φύλλο;
 • žἈπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ πολιτικὸς γάμος εἶναι ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὸ κράτος, ἡ Ἐκκλησία μᾶς τί θέση ἔχει;
 • žΠοιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ σχέση τοῦ χριστιανοῦ μὲ τὰ διάφορα εἴδη τέχνης (χορός, θέατρο κλπ); Εἶναι ἁμαρτία νὰ ἀκοῦμε καὶ νὰ διασκεδάζουμε μὲ κοσμικὴ ἢ παραδοσιακὴ μουσική;
 • žΠοιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας μας σχετικὰ μὲ τὴ δωρεὰ ὀργάνων καὶ κυρίως μὲ τὴ δωρεὰ καρδιᾶς;
 • ž Ἰδιαίτερα τὴν τελευταία δεκαετία ἡ Ἑλλάδα ἔχει «κληθεῖ» νὰ φιλοξενήσει ἀρκετοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστες ἀπὸ γειτονικὲς καὶ μή, χῶρες τῶν ὁποίων τὸ θρήσκευμα ποικίλει μὲ ἐπικρατέστερο αὐτὸ τοῦ Μουσουλμανισμοῦ. Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση μᾶς ἀπέναντι στοὺς ἀλλόδοξους ἀλλοδαποὺς ποῦ ἔχουν κατακλύσει τὴ χώρα μας; Φιλανθρωπία καὶ ἀγάπη ἢ ἀπομόνωση καὶ ἀδιαφορία;
 • žΤὰ νέα ἑλληνικὰ στὴν Ἐκκλησία. Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ ἐννοιολογικὸ βάθος ποὺ δίνεται μέσω τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ στὴ νεοελληνικὴ γλῶσσα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, οἱ περισσότεροι δὲν καταλαβαίνουμε τὶς προσευχὲς καὶ τὰ λειτουργικὰ κείμενα, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ θεία λειτουργία νὰ εἶναι ὑπόθεση τοῦ παπᾶ καὶ τοῦ ψάλτη. Τί μποροῦμε νὰ κάνουμε γι’ αὐτό; Εἶναι ἡ χρήση τῆς δημοτικῆς γλώσσας ἡ λύση;
 • žΠοιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ χριστιανοῦ ἀπέναντι στὴν τεχνολογία καὶ τὴν κοινωνικὴ δικτύωση – δηλαδὴ facebook; Μέχρι ποιὸ βαθμὸ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται; Μπορεῖ ἡ χρήση τῆς τεχνολογίας νὰ ἀποτελέσει ἐμπόδιο στὴ πνευματική μας ζωή;
 • žΠοιὸς εἶναι ὁ καταλληλότερος τρόπος προσεγγίσεως τῶν κειμένων τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ πόσο σημασία νὰ δίνουμε στὰ καταστροφολογικὰ σενάρια διάφορων ἱεροκηρύκων;
 • žἈκοῦμε γιὰ τὴν προαιρετικὴ χρήση Φόρο-κάρτας ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μία πλήρη καταγραφὴ τῶν συνηθειῶν καὶ τῶν κινήσεών μας. Διαβάζουμε ὅτι  Ἀμερικανοὶ γιατροὶ δίνουν ἐλπίδες γιὰ καλύτερη ποιότητα ζωῆς σὲ ὅσους πάσχουν ἀπὸ τὴ νόσο τοῦ Πάρκινσον, τοποθετώντας ἕνα τσὶπ στὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἀσθενοῦς καὶ μάλιστα ἔχει ἤδη ἐφαρμοστεῖ μὲ ἐπιτυχία. Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση μᾶς ἀπέναντί σε αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις; εἶναι πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου;
 • žΚλείνετε ἕναν χρόνο ἀπὸ τὴν ἐκλογή σας στὴ θέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Τί στόχους ἔχετε βάλει καὶ πῶς θὰ ἐργασθεῖτε γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν; Πῶς σκοπεύετε νὰ ἀξιοποιήσετε τὸ ἀνθρώπινο δυναμικό της ἐκκλησίας;


3a


      Τέλος, μετὰ τὴν κλήρωση ἑνὸς δώρου ἀξίας, γιὰ ὅλους τους συμμετέχοντες, ἡ σύναξη μᾶς ἔκλεισε μὲ τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» καὶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο, ἐνῶ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Μακαριωτάτου δόθηκε ἀναμνηστικὸ δῶρο πνευματικοῦ περιεχομένου, ὡς εὐλογία.


      Κατά γενική ὁμολογία τῆς πλειοψηφίας τῶν παρισταμένων νέων, καίτοι ἐν καιρῷ ποὺ ἡ Πατρίδα μᾶς διέρχεται μία μεγάλη κρίση, ὄχι μόνο οἰκονομικὴ ἀλλὰ καὶ πνευματική, τὸ ἐπίπεδο τόσο στὸν ὑλικὸ ὅσο καὶ στὸν πνευματικὸ τομέα διατηρήθηκε ὑψηλό, ὥστε ἡ ἐν λόγῳ σύναξη νὰ ἀποτελέσει ἀνάσα ψυχῆς καὶ ἠθικὴ τόνωση.

 

      Κυκλοφορεί μία καλαίσθητη ἔκδοση διπλού DVD με τίς εἰσηγήσεις καί τίς ἀπαντήσεις τοῦ Μακαριωτάτου. Τιμάται € 5 . Πληροφορίες στό: 6974556186