Γενικὸν Ταμεῖον

ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Τό Γενικόν Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος εἶναι ὁ οἰκονομικός Ὀργανισμός τῆς Ἐκκλησίας μας, σκοπόν ἔχον τήν διασφάλισιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἡ ὁποία ἀποτελεῖται κυρίως ἀπό ἕναν ἀριθμόν Ἱερῶν Ναῶν διασπάρτων ἀνά τήν Ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, τούς ὁποίους μετά πολλοῦ κόπου καί μόχθου ἀνήγειρον οἱ πιστοί τῆς Ἐκκλησίας μας.

δρύθη τό ἔτος 1947 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί διοικεῖται ὑπό 12μελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 4 εἶναι Ἀρχιερεῖς, οἱ 4 Ἱερεῖς καὶ οἱ 4 λαϊκοί.

παροῦσα σύνθεσις τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., που προέκυψε από τις εκλογές της 11/24-06-2019, εἶναι: 

 

1. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος

Πρόεδρος

 

2. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος

Ἀντιπρόεδρος

 

3. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος

Γενικός Γραμματεύς

 

4.  Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος

Ταμίας

 

5. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Ταυλάριος

Σύμβουλος

 

6. Ὁ Αἰδεσιμώτατος Ἱερεύς π. Ἀρσένιος Κοντογιαννόπουλος

Σύμβουλος

 

7. Ὁ Πανοσιώτατος Ἱερομόναχος π. Στέφανος Τσίκουρας

Σύμβουλος

 

8. Ὁ Αἰδεσιμώτατος Ἱερεύς π. Στυλιανὸς Τομαῆς

Σύμβουλος

 

9. Ὁ κ. Νικόλαος Παγώνας

Σύμβουλος

 

10. Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κοκολῆς

 Σύμβουλος

 

11. Ὁ κ. Κυριάκος Βλάχος

Σύμβουλος

 

12. Ὁ κ. Ματθαῖος Καραΐσκος

Σύμβουλος