Ἐκκλησιολογικά

Ἡ Τελικὴ Εὐθεῖα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Μαρτυρία Συγχρόνου Ὁμολογητοῦ Ἁγίου

Εἰσήγησις  τοῦ  Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος στὴν Συνοδικὴ Ἐκδήλωση γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2015 ἑσπέρας...

klemes

...στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς.

Δεῖτε ΕΔΩ