Ἐκκλησιολογικά

Ἐπέτειος Εὐγνωμοσύνης καὶ Δημιουργικότητος Μάρτιος 2014 - Μάρτιος 2015

Ἕνωσις στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία

EpeteiosEnoseos

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2014, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (10/23η Μαρτίου), εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, δυνάμει τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὡλοκληρώθηκε αἰσίως ἡ σχετικὴ προετοιμασία καὶ ἑωρτάσαμε τὴν Ἕνωσι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον καὶ Πατέρα μας Κον Καλλίνικον.

EpeteiosEnoseos2

Ἡ συνέχεια ΕΔΩ