Ἀντιαιρετικά

Πορεία πρὸς τὴν «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον»:

Μία συνεχὴς ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν Γνησία καὶ Ἁγιοπατερικὴ Ὀρθοδοξία

      Μία ἐξαιρετικὴ πραγματεία ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Γιάν, Διδάκτορος τῆς Θεολογίας.

Μπορεῖτε νὰ τὴν δεῖτε ΕΔΩ