Παραινετικά

Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου

AgGlykerios

Νέο Βιβλίο - Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος: Οἱ κατὰ Θεὸν Ἀγῶνες καὶ τὰ Θαυμαστὰ Παλαίσματα τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (1891-1985).

Tὸ βιβλίον εἰς μορφὴν pdf εὐρίσκεται εἰς τὴν ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ τοῦ Ιστοτόπου καὶ ΕΔΩ.