Παραινετικά

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος τοῦ Ὄστρογκ ὁ Θαυματουργὸς

ΓΙΑ τὴν Ἐπέτειο τῶν 350 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ μεγάλου σέρβου Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Ὄστρογκ τοῦ Θαυματουργοῦ, δημοσιεύουμε κείμενο μὲ τὸν Βίο καὶ τὰ Ἆθλα του, ἐκζητοῦντες τὶς ἅγιες πρεσβεῖες του γιὰ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ὅπου γῆς:

 πατήστε ΕΔΩ