Διάφορα

Ὁ ῞Αγιος Εὐθύμιος Σάρδεων

᾿Επὶ τῇ μνήμῃ μεγάλου῾Ομολογητοῦ Πατρὸς τῆς Εκκλησίας μας (26 ΙΒ´)

Ὁ ῞Αγιος Εὐθύμιος Σάρδεων
Γενναῖος ῾Υπερασπιστὴς τῶν῾Ιερῶν Εἰκόνων

ΕΝΑΣ μεγάλος καὶ ἐν πολλοῖς ἄγνωστος στὸ εὐρύτερο Πλήρωμα τῆς ᾿Ορθοδόξου Εκκλησίας μας εἶναι ὁ ῞Αγιος Εὐθύμιος, ᾿Επίσκοπος Σάρδεων, ὁ ῾Ομολογητής. Γεννήθηκε τὸ ἔτος 754 στὰ Οὔζαρα τῆς Λυκαονίας τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ εὐκατάστατους.῾Η Λυκαονία τοποθετεῖται μεταξὺ Καππαδοκίας καὶ Πισιδίας, μὲ πρωτεύουσα τὸ ᾿Ικόνιο.

 

AgEythimosSardewn

 

Απὸ μικρὸς ἐπιδόθηκε στὴν μάθησι τῶν ἱερῶν γραμμάτων στὴν γενέτειρά του, ὄντας φιλομαθὴς καὶ ὀξύνους. ᾿Αργότερα δὲ μετέβη στὴν ᾿Αλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου γιὰ ἀνώτερες σπουδές. ῾Ο ἰσχυρὸς καταρτισμός του, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν καλωσύνη τοῦ χαρακτῆρος του, τὸν ἀνέδειξαν ἄνθρωπο βαθειᾶς εὐσεβείας καὶ ἐγκρατείας, προσηλωμένο μὲ ζῆλο στὸ Βιβλικό, Πατερικὸ καὶ ῾Ομολογητικὸ πνεῦμα τῆς ἁγίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μας.

Περισσότερα ΕΔΩ