Διάφορα

Εὐχαριστήρια ἀποφώνηση Οἰκείου Ἱεράρχου

Μακαριώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα Ἀρχιεπίσκοπε τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἀθηνών & πάσης Ἑλλάδος, κ. Καλλίνικε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, κ. Ἀγαθάγγελε,
Θεοφιλέστατοι ἐκπρόσωποι τοῦ Μητροπολίτου κ. Βλασίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας.

Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες,
Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι,
Τίμιον Πρεσβυτέριον,
Χριστοῦ Διακονία,
σιωτάτη Καθηγουμένη ταύτης τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,
σιώτατοι Μοναχοί,
σιώτατες Μοναχές,
ξιότιμε κ. Δήμαρχε τῆς πόλεως τῶν Ἀχαρνῶν,
γαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Χριστὸςνέστη!

Μὲ αἰσθήματα ἄπειρης συγκινήσεως ὁλοκληρώσαμε τὴν ὀφειλόμενη πράξη ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ• πράξη ἡ ὁποία γέμισε μὲ ψυχικὴ δύναμη καὶ πλημμύρισε χαρὰ τὶς καρδιὲς κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῆς γνησίας ὀρθοδοξίας.

Ἀπὸ τὴ θέση αὐτή, ὡς Ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, καθηκόντως, ἐκφράζω ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου ἄπειρες εὐχαριστίες, πρωτίστως στὸν Τριαδικὸ Θεὸ μας γιὰ τὴν ἄπειρη εὐλογία ποὺ μᾶς ἐπεφύλαξε, νὰ ζήσουμε σήμερα τὸ μεγάλο αὐτὸ καὶ ἱστορικὸ γεγονὸς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καὶ συγκεκριμένα ἐδῶ, στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος Ἀττικῆς.

Εὐχαριστίες πρὸς τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς:


Τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπό μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Καλλίνικον,


Τὸν Πανιερώτατον Μητροπολίτη τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, κ. Ἀγαθάγγελον,


Τὸν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπο Κισινὲφ κ. Γεώργιο,


Τοὺς ἐκπρόσωπους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Ρουμανίας τοῦ Μητροπολίτου κ. Βλασίου, Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Σουτσάβας κ. Σωφρόνιο, Ἰασίου κ. Γλυκέριο, Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιο καὶ τὴν συνοδεία τους.


Τοὺς ἀδελφοὺς Ἱεράρχες Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες καὶ Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους,


Τοὺς Πρεσβυτέρους καὶ Διακόνους, τὶς ἀντιπροσωπεῖες τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, τῶν ἐντὸς αὐτῆς ἀπὸ Κομοτηνή, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Λάρισα, Βόλο, Φθιώτιδα, Χαλκίδα,Ἀττική, Πελοπόννησο, Χίο, Σάμο, Κρήτη, καὶ τῶν ἐκτὸς αὐτῆς ἀπὸ Αὐστραλία, Καναδᾶ, Ἀμερική, Ἰταλία, Σουηδία, Τσεχία, Γεωργία, Γαλλία, Σερβία καὶ Βουλγαρία γιὰ τὴν συμμετοχὴ τοὺς στὴν μεγάλη καὶ λαμπρὴ αὐτὴ τελετή.

διαίτερες εὐχαριστίες,
Στοὺς ἀδελφοὺς συνιεράρχες Μητροπολῖτες:
- Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον γιὰ τὴν ἄψογη συνεργασία του στὸ τυπικὸ μέρος τῆς τελετῆς,
καὶ
- ρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ γιὰ τὴν συγγραφὴ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Χρυσόστομου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ καθὼς καὶ γιὰ τὴν δωρεὰν διανομὴ αὐτῆς στὶς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στὴν Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη καὶ Γερόντισσα τῆς ἱστορικῆς ταύτης Μονῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Μοναχὴ Ξένη μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτῆς, γιὰ τὴν ἄμεση θετικὴ ἀνταπόκρισή τους στὸ κέλευσμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ νὰ πραγματοποιηθῆ ἐδῶ, σὲ αὐτὸν τὸν ἱερὸ χῶρο ἡ τελετὴ τῆς ἁγιοκατατάξεως. Γιὰ τὴν κατανόηση τῆς λύσεως -προσωρινῶς- τοῦ ἀβάτου τῆς Μονῆς,γιὰ τὴν εἰδικὴ περίσταση τῆς εὐλογημένης ἡμέρας, γιὰ τὴν ἀβραμιαία φιλοξενία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀπόλυτη συνεργασία ποὺ κατέδειξαν οἱ μοναχὲς ὅπου χρειάστηκε ἡ προσφορά τους.

Στὸ βυζαντινὸ Χορὸ τῆς Μητροπόλεως μας "Πάτριον Ἀναλόγιον" ὑπὸ τὸν χοράρχη, κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο καὶ στὴ βυζαντινὴ Χορωδία τοῦ κ. Νεκταρίου Κατσίρη γιὰ τὴν ἄριστη ἀπόδοση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων.

Στὸ «Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» τῆς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, γιὰ τὴν ἁγιογράφηση τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου μας.

Στὸν ἀξιότιμο Δήμαρχο τῆς πόλεώς μας, τῶν Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, κ. Ἰωάννη Κασσαβὸ καὶ τοὺς ἐργαζόμενους τοῦ Δήμου γιὰ τὴν ἀνταπόκριση καὶ εὐγενικὴ προσφορά τους σὲ ὅσα ζητήσαμε καὶ χρειαστήκαμε.

Στὸ Β΄ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Ἀχαρνῶν, τὸν διοικητὴ κ. Χαράλαμπο Τουμανίδη καὶ τὴν Τροχαία γιὰ τὴ διατήρηση τῆς τάξης.
Τέλος, στοὺς κληρικοὺς τελετάρχες: Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως μας πρωτοπρεσβύτερο π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη, Πρωτοσύγγελο τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος Ἀρχιμανδρίτη π. Γρηγόριο Ταυλάριο καὶ τὸν Πρεσβύτερο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν π. Στυλιανὸ Τομαῆ.

Στοὺς ἄμεσους συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς μας, τὸν πρεσβύτερο π. Ματθαῖο Μαβίδη. Σὲ ὅλους τοὺς ἐκλεκτοὺς λαϊκοὺς τῶν ἐνοριῶν μας Ἁγίου Νικολάου, Ἁγίου Νεκταρίου Ἀχαρνῶν καὶ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀσπροπύργου γιὰ τὶς ἀμέτρητες ὧρες ποὺ ἀφιέρωσαν τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες γιὰ τὴν εὐόδωση κατὰ τὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ, αὐτῆς τῆς λαμπρῆς ἱστορικῆς τελετῆς ποὺ βιώσαμε.

Ἅγιός μας, Ἱεράρχης Χρυσόστομος ὁ νέος Ὁμολογητής, νὰ εἶναι πρεσβευτὴς ἐνώπιων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν κάθε ἕνα ξεχωριστά, γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὴν ὁποία ὑπηρέτησε μὲ αὐταπάρνηση καὶ ἀνιδιοτέλεια καὶ γιὰ τὴν προδομένη αὐτὴ πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν ὁποία τίμησε ὡς ἐθνικὸς ἥρωας αὐτῆς καὶ ποὺ τόσο ἀληθινὰ ἀγάπησε.