Διάφορα

Προγράμματα Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως

Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀρχιγραμματείας μεριμνᾶ μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ γιὰ τὰ προγράμματα Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Δηλαδὴ γιὰ τὴν κατάρτιση τῶν στελεχῶν Αὐτῆς. Παρέχονται δύο προγράμματα Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως μὲ τὸ σύστημα τῆς ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαιδεύσεως.

Α. Ἐπιτομὴ τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας (περιλαμβάνει τὰ κυριότερα μαθήματα τοῦ Συστηματικοῦ, τοῦ Βιβλικοῦ καὶ τοῦ Ἱστορικοῦ κλάδου τῆς Θεολογίας). Περισσότερα βλ. ΕΔΩ

Β. Ὀρθόδοξος Λατρεία καὶ Ποιμαντικὴ Φροντίς (περιλαμβάνει τὰ κυριότερα μαθήματα τοῦ Πρακτικοῦ κλάδου τῆς Θεολογίας). Περισσότερα βλ. ΕΔΩ.

Τὰ μαθήματα παρέχονται εἴτε δωρεάν (γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται μόνον γιὰ τὶς γνώσεις) ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἴτε μὲ ἕνα μικρὸ χρηματικὸ κόστος (γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν ἀναγνωρισμένο τίτλο) σὲ συνεργασία μὲ ἰδιωτικὸ ἐκπαιδευτικὸ φορέα (ΚεΔιΒιΜ1). Γιὰ περισσότερα αποστείλατε μήνυμα στὸ ecclesiagoc[at]gmail.com