Ἀνακοινώσεις

Τὴν Τρίτην, 26ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου / 9ην τοῦ μηνὸς Μαΐου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: 

«Ψηλαφώντας τὴν Ὀρθόδοξο Ἐσχατολογία» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τὸ ὁποῖον ἐξέδωσε προσφάτως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος.

REPUBLIKA GRECKA
CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Kaningos 32 (3 piętro)
106 82 Ateny
Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385
HELLAS – GRECJA
www.ecclesiagoc.gr


Protokół № 2578

DO ODCZYTANIA W CERKWIACH

 List Paschalny 2017


„Niech nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem z grobu zajaśniało!”

№ Прот. 2578                                                                 

Просьба прочитать в Церкви

Пасхальное Послание 2017

«Никтоже да плачет прегрешений; прощение бо от гроба возсия»!

 

CHURCH OF THE G.O.C. OF GREECE
HOLY SYNOD

KANINGOS 32 (3rd floor)
106 82 ATHENS
TEL. 21038 28 280 - FAX 21038 47 365 EΛΛAΣ – GREECE
www.ecclesiagoc.gr

To be read in Church

Protocol no. 2578


RESURRECTIONAL (PASCHAL) ENCYCLICAL FOR 2017


“Let no one bewail his falls; for forgiveness hath dawned forth from the Tomb!”

 1. Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2017
 2. Ἐπιστολή πρός τόν Ὑπουργόν Παιδείας περί τῶν «Ἔμφύλων ταυτοτήτων»
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7/20 Μαρτίου 2017
 4. Κλητήριον Ἐπίκριμα
 5. Ἀνακοίνωσις περὶ τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 6. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8/21 Φεβρουαρίου 2017
 7. Νέο Περιοδικὸ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς: «Ἡ Πνευματικὴ Ἐπαγρύπνηση»
 8. Τὸ ζήτημα τῆς καταδίκης τῶν Ἐσφιγμενιτῶν
 9. Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ ζήτημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου
 10. Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2017
 11. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 8/21 Ἰανουαρίου 2017
 12. Ἀνακοίνωσις ἐν ὄψει τῶν Θεοφανείων.
 13. رسالة المجمع المقدس في الميلاد
 14. ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
 15. Message pour la Nativity Du Christ
 16. Messagio per la Nativita
 17. Nativity Message
 18. Εγκύκλιος Χριστουγέννων
 19. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 2ας / 15ης Δεκεμβρίου 2016
 20. Ἑορτολόγιον 2017