Ἀνακοινώσεις


Καλεῖται ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος, κατά κόσμον Βαλεντίνος Ρωμάνωφ τοῦ Βόριδος, ἐκ Λέφσκυ Βουλγαρίας, ἀγνώστου νῦν διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τετάρτην, 16/29 Ἰουλίου 2015 καί ὥραν 13.00 π.μ., εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος, Ἀθῆναι)

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συλλήψεως τοῦ ψευδοαρχιεπισκόπου Ἰακώβου Γιαννακῆ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἐφιστᾷ τὴν προσοχὴν τῶν πιστῶν ἀπὸ τοιούτους ψευδοκληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀσυδοσία ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ ὡς πρὸς τὸν χῶρο μας καὶ τὴν ἐλεύθερη καπηλεία τοῦ τιμίου ὀνόματος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἐπιθυμεῖ, ὥστε νὰ δρᾶ ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ ὀνόματός μας προξενῶντας σύγχυση.

Τὴν Πέμπτην, 5ην / 18ην Ἰουνίου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Τὴν Πέμπτην 15ην / 28ην Μαΐου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Μὲ ἀφορμὴ τὰ θλιβερὰ γεγονότα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πατέρων Χίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ὡς ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προέβη στὴν ἀκόλουθη δήλωση:

Τὴν Δευτέραν 21ην Ἀπριλίου / 4ην Μαΐου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Τὴν Τετάρτην 19ην Μαρτίου / 1ην Ἀπριλίου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

 1. Resurrectional (Paschal) Message 2015
 2. ANNUNCIO PASQUALE DELL' ANNO DI SALVEZZA 2015
 3. ПОСЛАНИЕ НА BOCKPECEНИE ХРИСТОВО 2015
 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
 5. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 13ης / 26ης Φεβρουαρίου 2015
 6. Ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 7. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 8ης / 21ης – 9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2015
 8. Περὶ τοῦ νόμου 4301
 9. Πρωθιεραρχικὸν Μήνυμα
 10. Ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων
 11. Ποιμαντορικὲς Ἐγκύκλιοι Ἀρχιερέων
 12. Μήνυμα Χριστουγέννων 2014
 13. Ἐγκύκλιος περὶ τοποτηρητείας Δυτικῶν Η.Π.Α.
 14. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης /17ης Δεκεμβρίου 2014
 16. Πρῶτος Ἐπίσημος Συνοδικός Ἑορτασμὸς Ὁσίου Παρθενίου
 17. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
 18. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης /19ης Νοεμβρίου 2014
 19. Ἀπόφασις Συνοδικοῦ Δικαστηρίου
 20. Ἐκδήλωσις διά τά ἐνενήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν ἑορτολογικὴν καινοτομίαν