Ἀνακοινώσεις

Νέο Περιοδικὸ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς: «Ἡ Πνευματικὴ Ἐπαγρύπνηση»

Κυκλοφόρησε τὸ πρῶτο τεῦχος (Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017) τοῦ νέου Περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς «Ἡ Πνευματικὴ Ἐπαγρύπνηση» στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα (The Spiritual Watch), μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

 PeriodikoAm

Τὸ Περιοδικό, τὸ ὁποῖο θὰ ἐκδίδεται κάθε δίμηνο, ἔχει ἔγχρωμο ἐξώφυλλο καὶ ὀπισθόφυλλο, ἐσωτερικὰ εἶναι ἀσπρόμαυρο, μὲ εἰκονογραφικὸ καὶ φωτογραφικὸ ὑλικό, ἔχει 12 σελίδες σχήματος 28x21,5 ἑκ. καὶ περιλαμβάνει στὴν ὕλη του Μήνυμα τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, τὸ ὁποῖο παρατίθεται καὶ στὰ ἑλληνικά, κείμενο ἑορτολογικὸ περὶ τοῦ Δωδεκαημέρου, κείμενο μοναστικῆς πνευματικότητος, ἀπαντήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου σὲ ἐρωτήματα, παιδικὴ γωνιά, παρουσίαση «Ἐνορίας τοῦ μηνὸς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐνημέρωση γιὰ ποιμαντικὲς καὶ ἱεραποστολικὲς δραστηριότητες, καθὼς καὶ ἐκκλήσεις βοηθείας (ἀγγλικὰ καὶ ἑλληνικὰ) γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία θέτει ὡς προτεραιότητα γιὰ τὴν διοικητική της ὀργάνωση τὴν δημιουργία Μητροπολιτικοῦ Κέντρου.

Τὸ Περιοδικὸ ἀναρτᾶται στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς (ΕΔΩ) καὶ ἀποστέλλεται ταχυδρομικὰ σὲ ὅσους τὸ ζητήσουν (The Spiritual Watch, c/o St. Johns Monastery, 151 Heron Road Cobleskill, NY 12043, USA).