Ἀνακοινώσεις

Νέα Γραφεῖα Ι.Μητροπόλεως Πειραιῶς

      Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ ἕδρα τῆς Ι. Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμίνος ΔΕΝ βρίσκεται πλέον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σαχτούρη.

       Ἡ νέα διεύθυνσις εἰς τὴν ὁποίαν στεγάζονται τὸ γραφεῖον τοῦ Μητροπολίτου καὶ ἅπασαι αἱ ὑπηρεσίαι τῆς Ι. Μητροπόλεως εἶναι ἡ Ἡρώων Πολυτεχνείου & Σωτῆρος 13-15 εἰς τὸν δεύτερον ὄροφον.

      Ὁ ἀριθμὸς τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου παραμένει ὁ αὐτός, ἤτοι τὸ 2104529640 καθώς καί ὁ ιστότοπος τῆς μητροπόλεως www.impc.gr


ΧΑΡΤΗΣ