Ἀνακοινώσεις

Μήνυμα Χριστουγέννων 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014

Παντ τ πληρματι τς κκλησας

«Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται·

Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου!»

πατήστε ΕΔΩ