Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Ἐπίκριμα


Καλεῖται ὁ Ἱερομόναχος Χαράλαμπος Μπούκοβιτς ἐκ Σερβίας, ἀγνώστου νῦν διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τετάρτην, 16/29 Ἰουλίου 2015 καί ὥραν 13.00 π.μ., εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος, Ἀθῆναι)

κατηγορούμενος ἐπὶ Ἀποσχίσει.