Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Ἐπίκριμα

Καλοῦνται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Πέμπτην, 31 Ἰουλίου /13 Αὐγούστου 2015 καί ὥραν 13.00 π.μ., εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος, Ἀθῆναι) οἱ ἀγνώστου νῦν διαμονῆς:

α) ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος, κατά κόσμον Βαλεντίνος Ρωμάνωφ τοῦ Βόριδος, ἐκ Λέφσκυ Βουλγαρίας, κατηγορούμενος ἐπὶ μακροχρονίῳ ἐγκαταλείψει ἐφημεριακῆς θέσεως.

καὶ

β) ὁ Ἱερομόναχος Χαράλαμπος Μπούκοβιτς ἐκ Σερβίας, κατηγορούμενος ἐπὶ Ἀποσχίσει.