Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Ἐπίκριμα

Καλοῦνται ἐκ τρίτου ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τρίτην, 2 / 15 Σεπτεμβρίου2015 καί ὥραν 13.00 π.μ., εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς) οἱ ἀγνώστου νῦν διαμονῆς:

α) ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος, κατά κόσμον Βαλεντίνος Ρωμάνωφ τοῦ Βόριδος, ἐκ Λέφσκυ Βουλγαρίας, κατηγορούμενος ἐπὶ μακροχρονίῳ ἐγκαταλείψει ἐφημεριακῆς θέσεως.

      καὶ

β) ὁ Ἱερομόναχος Χαράλαμπος Μπούκοβιτς ἐκ Σερβίας, κατηγορούμενος ἐπὶ Ἀποσχίσει.