Ἀνακοινώσεις

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2018

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον, ἤτοι ὁ Ἡμεροδείκτης τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου γιὰ τὸ ἐρχόμενο ἔτος 2018, τὸ ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερη χρηστικὴ ἀξία, ἐφ’ ὅσον σὲ μικρὸ σχῆμα «τσέπης» καὶ στὶς 72 σελίδες του περιλαμβάνει ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο κατὰ μῆνα, τὰ Εὐαγγελικὰ καὶ Ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν, τὸ Νηστειοδρόμιο καὶ τὸ Κυριακοδρόμιο, σύνθεση καὶ φωτογραφία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πρώην Φλωρίνης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, ἀναλυτικὸ Κατάλογο ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ταξινομημένων κατὰ γεωγραφικὴ περιοχή, καὶ διευθύνσεις ἐνδεικτικῶν Δικτυακῶν κόμβων τῆς Ἐκκλησίας μας.
 
Hmerologio18
 
Τὸ Ἑορτολόγιον 2018 διατίθεται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας στὴν τιμὴ τοῦ 1 εὐρώ. Ὑπενθυμίζεται, ὅτι ἤδη ἐκτυπώνεται καὶ τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018, μεγαλυτέρου σχήματος, σὲ μορφὴ ἀντζέντας, τὸ ὁποῖο στὶς 208 σελίδες του ἐκτὸς ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ Ἑορτολογίου, θὰ περιλαμβάνη ἀναλυτικὴ παρουσίαση τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, τὰ Βιογραφικὰ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων μας, ἀναλυτικὸ Κατάλογο Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν Ἑλλάδος καὶ Ἐξωτερικοῦ, καθὼς καὶ πλήρη ὀνομαστικὸ Κατάλογο Κληρικῶν.