Ἀνακοινώσεις

Ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γ.Ο.Χ. κυρός Χρυσόστομος Β΄


         Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐν βαθεία θλίψει ἀνακοινώνει τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄, σήμερον Κυριακήν 6/19 Σεπτεμβρίου 2010 καί ὥραν 13.30.

 

         Ἡ Ἱερά Σύνοδος συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν αὐθημερόν, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναχράντου Μεγάρων, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου Αὐτῆς, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Διαυλείας καί ὥρισε Τοποτηρητήν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Μάξιμον, κωλυομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀντιπροέδρου Αὐτῆς λόγω ἀσθενείας.

          Ἡ  σεπτή σορός τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐτέθη εἰς λαϊκόν προσκήνυμα, ἀπό τήν 18.00 τῆς σήμερον εἰς τό Καθολικόν της Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου Μεγάρων. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά ψαλλῇ τήν Τρίτην 8/21-9-2010 καί ὥραν 12ην μεσημβρινήν, εἰς τήν αὐτήν Ἱεράν Μονήν.

Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ Αἰωνία.


Σύντομο βιογραφικό τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου

{backbutton}